Dokumenty

Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego

Zobowiązanie do opłaty za umundurowanie

Podanie o przyjęcie do internatu


Statut 

Statut Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu

Statut ZSM, załącznik nr 1 – ceremoniał

Statut ZSM, załącznik nr 2 – stypendia

Statut ZSM, załącznik nr 3 – zakres uprawnień wychowawcy

Statut ZSM, załącznik nr 4 – przydział obowiązków na stanowiskach kierowniczych

Statut ZSM, załącznik nr 5 – regulamin warsztatów szkolnych

Statut ZSM, załącznik nr 6 – regulamin internatu ZSM

Statut ZSM, załącznik nr 7 – regulamin biblioteki i czytelni ZSM

Statut ZSM, załącznik nr 8 – zadania i obowiązki nauczyciela

Statut ZSM, załącznik nr 9 – regulamin zespołów przedmiotowych

Statut ZSM, załącznik nr 10 – Wewnątrzszkolny System Oceniania

Statut ZSM, załącznik nr 11 – regulamin Rady Pedagogicznej ZSM

Statut ZSM, załącznik nr 12 – regulamin szkoły

Statut ZSM, załącznik nr 13 – regulamin Samorządu Uczniowskiego

Statut ZSM, załącznik nr 14 – regulamin zespołu wychowawczego w ZSM

Statut ZSM, załącznik nr 15 – pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Statut ZSM, załącznik nr 16 – regulamin pracy określający zadania, uprawnienia i odpowiedzialności wszystkich komórek organizacyjnych funkcjonujących w ZSM

Statut ZSM, załącznik nr 17 – Regulamin stołówki szkolnej w ZSM


Przedmiotowe systemy oceniania

Przedmiotowy system oceniania z chemii

Przedmiotowy system oceniania z chemii zakres rozszerzony

Przedmiotowy system oceniania z biologii

Przedmiotowy system oceniania z fizyki

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie

Przedmiotowy system oceniania z historii

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa

Przedmiotowy system oceniania z geografii

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego

Przedmiotowy system oceniania przedmioty zawodowe – transportowe

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o kulturze

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotów mechanicznych

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotów nawigacyjnych

Przedmiotowy system oceniania z języka hiszpańskiego

Przedmiotowy system oceniania z matematyki

Przedmiotowy system oceniania z praktycznej nauki zawodu

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego


Dokumenty różne

Sprawozdania finansowe za rok 2018

Oświadczenie o rezygnacji z uczęszczania na lekcje wychowania do życia w rodzinie

Procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego w Zespole Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu

Zarządzenie Nr 70/2017/2018 w sprawie wysokości opłat za zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu

Zarządzenie Nr 62/2017/2018 w sprawie zasad wydawania duplikatów świadectw i innych druków szkolnych w Zespole Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu.

Zarządzenie Nr 63/2017/2018 w sprawie wprowadzenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu.

Regulamin studniówki Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu

Załączniki do regulaminu studniówki Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu

Regulamin dotyczący działań wolontariatu obowiązujący w Zespole Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu

Regulamin wyjazdów na zawody sportowe

Regulamin wycieczek szkolnych

Regulamin zajęć z pływania

Procedura uzyskiwania zwolnień z realizacji zajęć wychowania fizycznego wraz z załącznikami

Zarządzenie Dyrektora ZSM dotyczące prawidłowego użytkowania wykładziny halowej w sali gimnastycznej

Informacje odnośnie ubezpieczenia w roku szkolnym 2019/2020

Komunikat KNF w sprawie ubezpieczeń NNW młodzieży szkolnej

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

 

Dokumenty opublikowane na stronach internetowych Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu zapisane zostały w formacie *.pdf. Jeżeli twój komputer nie odczytuje tych plików, nie możesz ich otworzyć, prawdopodobnie nie masz zainstalowanego czytnika plików *.pdf.
Dopasuj wersję czytnika do swojego systemu operacyjnego, języka, pobierz plik i zainstaluj. Oprogramowanie jest freeware i nie wymaga wnoszenia jakichkolwiek opłat licencyjnych.

Czytnik *.pdf firmy Adobe dostępny pod linkiem.

Scroll Up