Street Workout Park

Dnia 14 czerwca 2023 r. podpisano umowę o dofinansowaniu nr 00600-6523.2-SW1610874/23 finalizującą wsparcie z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego).

Realizacja operacji pt.”Dostawa i montaż Street Workout Parku” ma na celu „[…] Zwiększenie liczby publicznie dostępnych miejsc wypoczynku i rekreacji na obszarze objętym LSR” poprzez „Tworzenie i modernizację publicznie dostępnych miejsc rekreacji i wypoczynku„.

W ramach projektu wykonano: nawierzchnię bezpieczną z mat gumowych przerostowych 100cm x 150cm gr. 22 mm, ławka LUX metalowa z oparciem, montaż ławki LUX metalowa z oparciem, zestaw Street Workout SWP, montaż zestawu Street Workout, tablica informacyjna z regulaminem, montaż tablicy informacyjnej.

40 000 zł dofinansowane zostało z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, wkład własny szkoły wyniósł 10 290 złotych.

Wskaźnikiem realizacji celu są:
– Liczba miejsc rekreacji, które zostały utworzone w związku z realizacją operacji – 1 sztuka.
– Liczba osób odwiedzająca miejsce wypoczynku i rekreacji – 300 osób. Są to osoby z różnego przedziału wiekowego. Street Workout Park przyczynił się do poprawy jakości życia mieszkańców, zwiększenia atrakcyjności terenu.

Projekt urządzeń Street Workout Parku – plik *.pdf

Kadr z uroczystego otwarcia – starosta Tomasz Tamborski w towarzystwie członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anny Bańkowskiej, prezesa SRLGD „Morze i Parsęta” w Kołobrzegu Bogdana Błaszczyka oraz dyrektora szkoły Anny Walczak.

 

Scroll Up