Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w I kwartale 2024 roku

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w I kwartału 2024 roku wg zapotrzebowania Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 7:30. Opis, zakres i przedmiot części: a) Część I: Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne b) Część II: Produkty mleczarskie c) Część III: Owoce, warzywa, jaja Szczegółowy zakres zamówienia w Rozdziale XVI SWZ.

Postępowanie jest prowadzone za pomocą platformy SmartPZP – link do postępowania.

Scroll Up