Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

4 września 2023 r. (poniedziałek)Rozpoczęcie roku szkolnego Godzina 12
12 września 2023 r. (wtorek)Posiedzenie Rady Pedagogicznej
6 października 2023 r.(piątek)Uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych Spotkanie z Rodzicami klas pierwszych
10 października 2023 r.
(wtorek)
Spotkanie z Rodzicami
14 października 2023 r. (sobota)Święto Edukacji Narodowej
1 listopada 2023 r. (środa)Wszystkich Świętych
2-3 listopada 2023 r.Dni wolne od zajęć dydaktycznych
11 listopada 2023 r. (sobota)Święto Niepodległości
16 listopada 2023 r. (czwartek)Termin powiadomienia uczniów klas programowo najstarszych o zagrożeniu oceną niedostateczną
6 grudnia 2023 r. (środa)Termin powiadomienia uczniów klas I-III o zagrożeniu oceną niedostateczną
7 grudnia 2023 r. (czwartek)Spotkanie z Rodzicami
15 grudnia 2023 r.(piątek)Termin wystawiania ocen śródrocznych w klasach V
18 grudnia 2023 r. (poniedziałek) II semestr dla klas V
18 grudnia 2023 r. (poniedziałek)Posiedzenie Rady Pedagogicznej klasyfikacyjne klas V Na, V La, V Ma.
23 grudnia 2023 r. (sobota) –
1 stycznia 2024 r. (poniedziałek)
Zimowa przerwa świąteczna
1 stycznia 2024 r.Nowy Rok
5 stycznia 2024 r. (piątek)Termin wystawiania ocen śródrocznych w klasach I-IV
6 stycznia 2024 r. (sobota)Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
08 stycznia 2024 r. (poniedziałek)II semestr dla klas I-IV
08 stycznia 2024 r.Posiedzenie Rady Pedagogicznej klasyfikacyjne klas I-IV
15-28 stycznia 2024 r. Ferie zimowe
20 marca 2024 r. (czwartek)Termin powiadomienia uczniów klas programowo najstarszych o zagrożeniu oceną niedostateczną
21 marca (czwartek) 2024 r.Spotkanie z Rodzicami
28 marca (czwartek) – 2 kwietnia (wtorek) kwietnia 2024 r .Wiosenna przerwa świąteczna
19 kwietnia 2024 r. (piątek)Termin wystawiania ocen w klasach programowo najwyższych
23 kwietnia 2024 r. (wtorek)Posiedzenie Rady Pedagogicznej- klasyfikacja klas: VNa, VLa, IV Ma
26 kwietnia 2024 r. (piątek)Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych
29-30 kwietnia 2024 r. (poniedziałek-wtorek)Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
1 maja 2024 r. (środa)Święto Pracy
2 maja 2024 r. (czwartek)Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
3 maja 2024 r. (piątek)Święto Konstytucji 3 Maja, NMP Królowej Polski
6 maja 2024 r. (poniedziałek)Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
7 maja 2024 r. (wtorek)Matura pisemna z języka polskiego- poziom podstawowy Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
8 maja 2024 r. (środa)Matura pisemna z matematyki- poziom podstawowy Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
9 maja 2024 r. (czwartek)Matura pisemna z języka angielskiego- poziom podstawowy Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
10 maja 2024 r.Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
16 maja 2024 r. (czwartek) Termin powiadomienia uczniów o zagrożeniu oceną niedostateczną
16 maja 2024 r. (czwartek)Spotkanie z Rodzicami
30 maja 2024 r. (czwartek)Boże Ciało
31maja 2024 r. (piątek)Dzień sportu
14 czerwca 2024 r. ( piątek)Termin wystawiania ocen
18 czerwca 2024 r. (wtorek)Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej
19 czerwca2024 r. (środa)Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę szkoły w roku szkolnym 2023/2024
21 czerwca 2024 r. (piątek)Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.WAKACJE !
Scroll Up