Category Archives: Szkoła Myślenia Pozytywnego

„Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0” w roku szkolnym 2022/2023

Nasza Szkoła dołączyła do programu certyfikacyjnego: „Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0” organizowanego przez Fundację: „Instytut Edukacji Pozytywnej”. Celem głównym programu jest promocja, a przede wszystkim profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz nauka jak dbać o dobrostan psychiczny.

W czasie trwania projektu angażuje się całą społeczność szkolną, tj. uczniów, kadrę pedagogiczną, a także rodziców, co wpływa na integrację i uczy wspólnej pomocy, a przede wszystkim uwrażliwia na drugiego człowieka – jego potrzeby, punkt widzenia, emocje i doświadczenia.

W tym roku Program składa się z dwóch modułów:
1. Komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji międzykulturowej oraz pracy z uczniami i uczennicami z doświadczeniem uchodźczym.
2. Rozwiązywanie konfliktów w środowisku szkolnym.

W związku z dołączeniem do projektu szkoła otrzymała tzw. „pakiet korzyści”, a w nim, m.in.: drukarkę firmy Epson, gotowe zestawy do pracy w grupach polskojęzycznych oraz ukraińskojęzycznych, pomoce biurowo-artystyczne i edukacyjne.


Koordynatorem projektu z ramienia szkoły jest pedagog szkolny – Pani Monika Jackowska

Szkoła Myślenia Pozytywnego – certyfikat

Zadanie na listopad 2021

W listopadzie tematem przewodnim był „Samorozwój przez sztukę”. Podczas warsztatów pod tym hasłem zachęcano młodzież do pracy nad swoimi emocjami i przeżyciami. Lekcje zostały przeprowadzone w czterech zespołach klasowych przez pedagoga szkolnego Panią Monikę Jackowską oraz 3. nauczycieli: Panią Karolinę Turkiewicz-Gawlik (kl. 3 La), Panią Kamilę Budzich – (kl. 1 L), Panią Aleksandrę Djurić (kl. 3 Lb).

Jesteśmy dumni z naszej młodzieży za zaangażowanie i kreatywność. Wszystkim dziękujemy za współpracę!

Zadanie na październik 2021

Tematem przewodnim października była „Motywacja do nauki przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka, chemia) u uczniów i uczennic”. W związku z tym młodzież z trzech klas (3 LA, 1L, 1N) wypełniła ogólnopolską ankietę.

Dziękujemy zespołom klasowym oraz nauczycielowi informatyki Panu Radosławowi Froncali za zaangażowanie!

Szkoła Myślenia Pozytywnego – program certyfikacyjny w naszej Szkole

Szkoła Myślenia Pozytywnego to autorski program certyfikacyjny stworzony i realizowany od 2016 przez Fundację „Instytut Edukacji Pozytywnej”.

W roku szkolnym 2021/2022 dołączyliśmy do grona ponad tysiąca placówek z całej Polski, które uczestniczą w szkoleniach i warsztatach, lecz także realizują szereg wyzwań edukacyjnych. Angażujemy całą społeczność szkolną – uczniów i nauczycieli.

Głównym celem Programu jest promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz nauka jak dbać o dobrostan psychiczny, co na niego wpływa i jak on wpływa na nasze funkcjonowanie. Szkoła Myślenia Pozytywnego to roczna przygoda pełna wrażeń, empatii, zrozumienia i pracy nad otwartością, holistycznym dbaniem o zdrowie, o siebie i otoczenie.

Scroll Up