Kadra

Kierownictwo szkoły

Dyrektor szkoły: mgr Lech Pieczyński

Wicedyrektor: mgr Jolanta Żbikowska
Wicedyrektor: mgr Magdalena Wendorf-Rogaczewska

Główna księgowa: mgr Irena Frąckowiak
Kierownik warsztatów i praktyk zawodowych: mgr inż. Piotr Sobiczewski
Kierownik internatu: Ryszard Waśkowski
Kierownik gospodarczy: Andrzej Hładki
Kierownik stołówki:  Anna Zych
Sekretarz  szkoły: Anna Sarecka


Kadra Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu: 

Tomasz Bakalarek – wychowanie fizyczne,
Joanna Bednarska – historia, historia i społeczeństwo,
Iwona Boguszewicz – wychowawca internatu,
Wojciech Broniecki – wychowanie fizyczne,
Kamila Budzich –  matematyka, wychowanie do życia w rodzinie,
Piotr Chlastawa – historia i społeczeństwo, wychowawca internatu,
Krzysztof Czeladka – przedmioty zawodowe – nawigacja,
Aleksandra Djurić – język angielski,
Radosław Froncala – edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka,
Łukasz Głodowski – przedmioty zawodowe – nawigacja,
Małgorzata Grabek – wychowawca internatu,
Renata Grzesik–Grzenicka – język angielski,
Beata Hływa – wychowanie fizyczne,
Monika Jabłonowska –  wychowawca internatu,
Monika Jackowska – pedagog,
Beata Jankowska-Sabara – biologia, chemia,
Barbara Jasnoch – bibliotekarz szkolny,
Katarzyna Kaczmaryk-Abram – język niemiecki, wychowawca internatu,
Ryszard Kaczorowski – przedmioty zawodowe – techniczne,
Małgorzata Kadrzyńska – podstawy przedsiębiorczości, etyka,
Piotr Karel – religia,
Leszek Karkut – opiekun radioklubu,
Jolanta Kochman-Gebauer – język niemiecki,
Adam Kościelny – przedmioty zawodowe – mechanika, teoria i wychowanie morskie,
Mariusz Kraśniewski – fizyka, elektrotechnika, elektronika i automatyka okrętowa, przedmioty zawodowe,
Monika Kreis-Pasikowska – matematyka,
Katarzyna Kulikowska-Lew – język polski, filozofia,
Beata Laskowska – przedmioty zawodowe – logistyka,
Wiesław Lorek – język angielski,
Iwona Lubacz – religia,
Andrzej Malinowski – język angielski,
Anna Markiewicz-Małek – surdopedagog,
Tomasz Matuk – przedmioty zawodowe – mechanika,
Beata Morawska – przedmioty zawodowe – logistyka,
Małgorzata Mularczyk – wychowanie fizyczne,
Justyna Nahajowska – język angielski,
Henryk Noworolnik – przedmioty zawodowe – nawigacja,
Wojciech Pasikowski – język angielski,
Barbara Piątek – bibliotekarz szkolny,
Eugeniusz Piątek – przedmioty zawodowe – techniczne,
Lech Pieczyński – język polski,
Elżbieta Puc – język polski, wiedza o kulturze,
Wacław Obremski – przedmioty zawodowe – techniczne,
Jacek Rygiel – przedmioty zawodowe – nawigacja,
Danuta Skawińska – wychowawca internatu,
Waldemar Skawiński – wychowawca internatu,
Robert Skorupa- przedmioty zawodowe – nawigacja,
Piotr Sobiczewski – przedmioty zawodowe – mechanika,
Wojciech Szczepanek – przedmioty zawodowe – nawigacja,
Michał Szmyt – wychowawca internatu,
o. Kamil Średnicki – religia,
Joanna Turajska – geografia,
Karolina Turkiewicz-Gawlik – język polski,
Ryszard Waśkowski – kierownik internatu,
Krzysztof Wejkowski – przedmioty zawodowe – mechanika,
mgr Magdalena Wendorf-Rogaczewska – psycholog,
Agnieszka Winiszewska – wychowawca internatu
Anna Zielińska-Bednarczyk – logopeda,
Jolanta Żbikowska – matematyka,
Marcin Żukowski – przedmioty zawodowe – logistyka.

 

Scroll Up