Kadra

Kierownictwo szkoły

Dyrektor szkoły: mgr Lech Pieczyński

Wicedyrektor: mgr Jolanta Żbikowska
Wicedyrektor: mgr Magdalena Wendorf-Rogaczewska

Główna księgowa: mgr Irena Frąckowiak
Kierownik warsztatów i praktyk zawodowych: mgr inż. Zygmunt Figielek
Kierownik internatu: Ryszard Waśkowski
Kierownik gospodarczy: Andrzej Hładki
Kierownik stołówki:  Anna Zych
Sekretarz  szkoły: Anna Sarecka


Kadra Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu: 

Gabriela Antos – wychowanie fizyczne, teoria i wychowanie morskie,
Tomasz Bakalarek – wychowanie fizyczne,
Joanna Bednarska – historia, wos,
Iwona Boguszewicz – historia, wos, wychowawca internatu,
Wojciech Broniecki – wychowanie fizyczne,
Kamila Budzich – chemia, matematyka, wychowanie do życia w rodzinie,
Piotr Chlastawa – język rosyjski, wychowawca internatu,
Anna Cybulska-Figielek – fizyka,
Aleksandra Djurić – język angielski,
Andrzej Duda – wychowawca internatu,
Zygmunt Figielek – przedmioty zawodowe – techniczne,
Radosław Froncala – edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka,
Łukasz Głodowski – przedmioty zawodowe – nawigacja,
Małgorzata Grabek – wychowawca internatu,
Renata Grzesik–Grzenicka – język angielski,
Alina Hajdamowicz – przedmioty zawodowe – logistyka,
Andrzej Hładki – teoria i wychowanie morskie,
Beata Hływa – wychowanie fizyczne,
Joanna Hudziak – chemia, fizyka,
Hanna Hyrcza-Falkowska – język niemiecki, wychowawca internatu,
Monika Jabłonowska – wychowanie fizyczne, wychowawca internatu,
Monika Jackowska – pedagog,
Barbara Jasnoch – bibliotekarz szkolny,
Katarzyna Kaczmaryk-Abram – język niemiecki, wychowawca internatu,
Ryszard Kaczorowski – przedmioty zawodowe – techniczne,
Małgorzata Kadrzyńska – podstawy przedsiębiorczości, etyka,
Piotr Karel – religia,
Leszek Karkut – opiekun radioklubu,
Adam Kościelny – przedmioty zawodowe – mechanika, teoria i wychowanie morskie,
Mariusz Kraśniewski – przedmioty zawodowe,
Monika Kreis-Pasikowska – matematyka,
Czesław Krewski – przedmioty zawodowe – techniczne,
Katarzyna Kulikowska-Lew – język polski, wiedza o kulturze,
Beata Laskowska – przedmioty zawodowe – logistyka,
Wiesław Lorek – język angielski,
Iwona Lubacz – religia,
Andrzej Malinowski – język angielski,
Anna Markiewicz-Małek – surdopedagog,
Tomasz Matuk – przedmioty zawodowe – mechanika,
Beata Morawska – przedmioty zawodowe – logistyka,
Justyna Nahajowska – język angielski,
Henryk Noworolnik – przedmioty zawodowe – nawigacja,
Marek Padjas – szkolenie graniczne, teoria i wychowanie morskie, przedmioty zawodowe – nawigacja,
Wojciech Pasikowski – język angielski,
Barbara Piątek – bibliotekarz szkolny,
Eugeniusz Piątek – przedmioty zawodowe – techniczne,
Lech Pieczyński – język polski, język rosyjski,
Elżbieta Puc – język polski, wiedza o kulturze,
Jacek Rygiel – przedmioty zawodowe – nawigacja,
Danuta Skawińska – wychowawca internatu,
Waldemar Skawiński – wychowawca internatu,
Piotr Sobiczewski – przedmioty zawodowe – mechanika,
Ewa Stachowiak – biologia, wychowawca internatu,
Wojciech Szczepanek – przedmioty zawodowe – nawigacja,
Michał Szmyt – wychowawca internatu,
Joanna Turajska – geografia,
Karolina Turkiewicz-Gawlik
Ryszard Waśkowski – kierownik internatu,
Krzysztof Wejkowski – przedmioty zawodowe – mechanika,
mgr Magdalena Wendorf-Rogaczewska – psycholog,
Agnieszka Winiszewska – wychowawca internatu
Anna Zielińska – logopeda,
Jolanta Żbikowska – matematyka,
Marcin Żukowski – informatyka, przedmioty zawodowe – techniczne.

 

Scroll Up