Stypendia

Regulamin przyznawania Stypendiów Starosty Kołobrzeskiego za szczególne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Regulamin przyznawania nagród rzeczowych Starosty Kołobrzeskiego najlepszym uczniom szkół ponadpodstawowych dla młodzieży


Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego utworzył Fundusz Stypendialny im. Longina Komołowskiego.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Celem programu stypendialnego jest wspieranie finansowe uczniów pochodzących z niezamożnych rodzin z regionu, w uzyskiwaniu jak najwyższego poziomu wykształcenia i rozwijaniu ich talentów. Nagrodzonych zostanie do 10 laureatów w następujących kategoriach: naukowej. artystycznej, sportowej oraz działalności społecznej (w tym wolontariusze).

Na zgłoszenia Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego czeka do 10 lipca 2021 roku.

Uroczystość wręczenia laureatom stypendiów nastąpi 30 sierpnia 2021 roku, przy bramie Stoczni Szczecińskiej, w trakcie rocznicowych uroczystości podpisania Porozumień Sierpniowych.

W załączniku znajdują się:
wniosek o przyznanie stypendium im. Longina Komołowskiego,
Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Longina Komołowskiego,
klauzula informacyjna do stypendium.

Informacje o Funduszu Stypendialnym im. Longina Komołowskiego

Honorowy Patronat nad Funduszem objęła Zachodniopomorska Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska-Kulesza.


Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych

Scroll Up