Dzierżawa pomieszczeń kuchni i stołówki

OGŁOSZENIE

Dyrektor  Zespołu  Szkół  Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu
ogłasza  pisemny  konkurs  ofertowy  na:
Dzierżawę  pomieszczeń  kuchni  i  stołówki
w  Zespole  Szkół  Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu

Adres  lokalu:   Kołobrzeg  ul. Arciszewskiego 21

Wymagany  termin  realizacji  umowy:   01  kwietnia  2024 r.   –   31  grudnia  2025 r.
Regulamin  konkursu   wraz  z  załącznikami  dostępny  jest  na   stronie  internetowej
szkoły ( zakładka  BIP ).    

Szkoła  jest  płatnikiem  podatku  VAT.

Oferty  należy  składać   na   formularzu  ofertowym   wykonawcy   –   załącznik  nr  1
do  Regulaminu,  na  adres:
Zespół  Szkół  Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu,
 78 – 100  Kołobrzeg,   ul. Arciszewskiego 21
lub   na   adres   e-mail: sekretariat@zsmor.pl 

do  dnia  28  grudnia  2023  r.  ( czwartek )  do  godziny  10:30.

Informacja o wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zostanie w ciągu 3  dni  umieszczona
na  stronie  internetowej  szkoły  ( zakładka BIP ).

Osobą    uprawnioną    do    kontaktu   z   oferentami   jest  Pani Monika Biszczat – Głowacka
 – kierownik     gospodarczy,    tel. 881-293-116   e-mail: gospodarczy@zsmor.pl

 

Na   wizję   lokalną   zapraszamy   Oferentów   dnia    21  grudnia   2023  r.  (czwartek ), 
w   godz.  09:00 – 12:00,  po   uzgodnieniu   godziny   z   kierownikiem   gospodarczym. 

 
DYREKTOR SZKOŁY
Anna Walczak

Dokumenty dotyczące ogłoszenia o konkursie dzierżawy zawierające: ogłoszenie, formularz oferty, propozycję umowy, plan kuchni i regulamin konkursu

Protokół z postępowania wyboru ofert na dzierżawę kuchni i stołówki

 

Scroll Up