Rada Rodziców

Radosław Adam Turek – przewodniczący

Marzena Jaśkiewicz

Izabela Zielińska

Marek Bogacz

Mariusz Mikulski

Tomasz Kwaśnik

Anna Markiewicz-Małek

Konto: PKO BP 25 1020 2821 0000 1102 0031 0219

Scroll Up