Rada Rodziców

Wojciech Mirecki – przewodniczący
Karolina Klewicka – wiceprzewodnicząca
Monika Weremko – sekretarz
Anita Czekaj – skarbnik

Komitet rewizyjny:
Sylwia Pawlak
Paulina Lenczewska
Margaret Stodoła

Konto: PKO BP 25 1020 2821 0000 1102 0031 0219

Scroll Up