Technik mechanik okrętowy

Absolwent kończący kierunek mechaniczny jest przygotowany do pracy na wszelkich jednostkach pływający w dziale maszynowym oraz do pracy na lądzie w branży maszynowej w której umiejętności i kwalifikacje zdobyte w szkole są gwarancją dobrych zarobków 

Absolwent Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu na kierunku techniki mechanik  otrzymuje tytuł  Motorzysty Okrętowego. Jest to międzynarodowy dokument wystawiany przez Urząd Morski w oparciu o rozporządzenia konwencji STCW uprawniający absolwenta do pracy na wszelkiego rodzaju jednostkach pływających i honorowany na całym świecie. 

W ramach nauki na kierunku technik mechanik okrętowy, uczeń ma możliwości zdobywania kolejnych kwalifikacji i umiejętności z zakresu:

  • Spawania elektrodą otuloną ,

  • Spawania metodą TIG,

  • Spawania metodą MIG,

  • Spawania gazowego,

  • Projektowania i druku 3d,

  • Uprawnień kierowania jachtem motorowodnym,

  • Uprawnień kierowania jachtem żaglowym.

Scroll Up