Technik nawigator morski

W trakcie pięcioletniej nauki w technikum morskim kształcenie realizowane jest zgodnie z Konwencją STCW w oparciu o „Program szkolenia i wymagania egzaminacyjne na poziomie operacyjnym”, w dziale pokładowym, w żegludze międzynarodowe oraz „Program szkolenia i wymagania egzaminacyjne na poziomie pomocniczym, w dziale pokładowym, na świadectwo marynarza wachtowego”.

Treści programowe opracowane są w ten sposób, aby zawierały również całość wiedzy i umiejętności przypisanych rozporządzeniem do poziomu Szypra 2 klasy żeglugi krajowej.

Przed odbyciem praktyk morskich uczeń otrzymuje świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa, które jest niezbędne do zamustrowania na statku.

Świadectwo to potwierdza przeszkolenia w zakresie:

–      indywidualnych technik ratunkowych;

–      ochrony przeciwpożarowej;

–      elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej;

–      bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej;

–      problematyki ochrony na statku.

 

Scroll Up