Przyszłość związana z morzem

Zaszczepiamy szacunek do pracy, wartości moralne, kulturę i tradycję Ludzi Morza.

Tradycja i wartości

Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu proponuje naukę w atrakcyjnych i poszukiwanych zawodach. To pierwszy krok do spełnienia marzeń o pracy na morzu.

Jesteśmy szkołą mundurową

Wyróżniamy się na tle innych szkół jednolitym ubiorem ściśle związanym z tradycjami morskimi

 

Obchody pięćdziesięciopięciolecia Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu, zakończenie roku szkolnego 2021/2022 i pożegnanie ze sztandarem dyrektora Lecha Pieczyńskiego

Odbiór dyplomów

Absolwentów z kwietnia 2022 r., którzy zdali egzamin zawodowy w sesji styczeń 2022 r., zapraszamy po odbiór dyplomów wraz z suplementami w godzinach pracy sekretariatu.

Technik elektroautomatyk

 

 

W Zespole Szkół Morskich pojawił się nowy kierunek! Od września naukę rozpocząć możecie w nowym zawodzie TECHNIK ELEKTROAUTOMATYK OKRĘTOWY.
Jeśli nie boisz się prądu, jeśli lubisz, gdy pracę wykonują za nas automaty, to jest to kierunek dla Ciebie!

W trakcie nauki zdobędziesz umiejętności pozwalające na podjęcie pracy jako elektroautomatyk na wszelkich jednostkach pływających: od niewielkich statków po wielkie kontenerowce, chemikaliowce czy promy pasażerskie.

Czekają na Ciebie zajęcia w nowoczesnych pracowniach, wyposażonych zgodnie z najwyższymi wymaganiami i standardami Ministerstwa Edukacji i Nauki, armatorów oraz rynku pracy. Wiedzę z ławki zweryfikujesz w czasie praktyk morskich np. w Polskiej Żegludze Bałtyckiej, Polskiej Żegludze Morskiej, CHIPOLBROK i innych armatorów.

Dołącz do Nas, a zdobędziesz zawód, w którym od lat brakuje rąk do pracy.

!!! DOŁĄCZ DO NAS JUŻ TERAZ !!!
Czekamy właśnie na Ciebie.

Uchwała nr 35/2022 Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy W Szczecinie z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy na terenie województwa zachodniopomorskiego

Poparcie przez Polską Żeglugę Morską inicjatywy utworzenia nowego zawodu szkolnictwa branżowego o wstępnej nazwie Technik Elektroautomatyk Okrętowy

Opinia Polskiej Żeglugi Bałtyckiej o utworzeniu nowego kierunku w zawodzie „Technik Elektroautomatyk Okrętowy”

Opinia Akademii Morskiej w Szczecinie na temat nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik elektroautomatyk okrętowy

Opinia Krajowej Izby Gospodarki Morskiej opinii ws. wystąpienia z wnioskiem do Ministra Edukacji o wprowadzenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego w grupie 315 Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa nowego zawodu szkolnictwa branżowego o roboczej nazwie Technik Elektroautomatyk Okrętowy o symbolu cyfrowym 315106 oraz utworzenie ram organizacyjno-prawnych

Uchwała nr 2 /2022 Rady ds. Dydaktycznych Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie o wydanie opinii na temat nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik elektroautomatyk okrętowy w Zespole Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu

Uchwała nr 4/2022 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kołobrzegu z dnia 10.02.2022 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu dotyczącego utworzenia nowego kierunku kształcenia zawodowego – technik elektroautomatyk okrętowy (kod zawodu: 315106)

Poparcie Chińsko-Polskiego Towarzystwa Okrętowego „CHIPOLBROK” inicjatywy utworzenia nowego kierunku szkolnictwa zawodowego o wstępnej nazwie Technik Elektroautomatyk Okrętowy

Msza św. z okazji jubileuszu szkoły

Koncelebrowaną Mszę św.  z  okazji JUBILEUSZU SZKOŁY poprzedzającą szkolną uroczystość odprawili  ks. Dariusz Jaślarz, ks. dr Andrzej Pawłowski i o. Kamil Średnicki nasz katecheta. Oprawę Mszy św. przygotowała katechetka mgr Iwona Lubacz wraz ze szkolną scholą przy współudziale organistki s. Teresy.

Odbiór świadectw maturalnych, informacji o wynikach oraz składanie deklaracji na egzamin poprawkowy

Odbiór świadectw maturalnych, informacji o wynikach oraz składanie deklaracji na egzamin poprawkowy – 5 lipca 2022, godz.: 10.00.

Odkręć się dla innych – wkręć się w pomaganie

W dniach 01. – 14. czerwca zorganizowana została akcja „Odkręć się dla innych – wkręć się w pomaganie”. Dzięki zbiórce włączyliśmy się w akcję „Nakrętki dla Michała”. Jest to wsparcie rodziny podopiecznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „OKRUSZEK”, który dzięki funduszom pozyskanym z akcji, będzie mógł skorzystać z turnusu rehabilitacyjnego.

Wszystkim zaangażowanym dziękujemy i liczymy na to, że w Waszych domach nadal będziecie pamiętać o zbieraniu nakrętek, a dzięki temu będziecie mogli wspierać potrzebujące osoby i zadbacie o środowisko.

Katarzyna Kaczmaryk-Abram

Certyfikat otrzymany w ramach działań projektu ” Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo”

Po raz drugi nasza Szkoła otrzymała Certyfikat za udział w projekcie „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” Fundacji Dbam o Mój Zasięg.

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej. Projekt ten realizowany jest przez Fundację: “Dbam o mój zasięg.”

Projekt “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2021/2022, tj. pkt.4. – podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Działania realizowane dzięki dotacji Fundacji Świętego Mikołaja w roku 2022

Zakończono działania profilaktyczne pn. ,,Dbajmy O Siebie” w Zespole Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu otrzymane dzięki dotacji pozyskanej od Fundacji Świętego Mikołaja w roku szkolnym 2021/2022:

Zapraszamy na obchody pięćdziesięciopięciolecia Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu oraz zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Uwaga: uroczystość uświetni Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku po kierownictwem kapelmistrza kmdr ppor. SG Karola Hinca. Po oficjalnych uroczystościach pięćdziesięciolecia orkiestra da piętnastominutowy koncert.

Zbiórka dla Darka Niedzieli

XXXI Zlot Jungów

W ramach XXXI Zlotu Jungów przeprowadzony został Wielobój Morski. Najtrudniejszą konkurencją okazał się rzut rzutką do celu, ale rzut kołem ratunkowym na odległość nie stanowił problemu z wykonaniem.  Najlepszą konkurencją było szybkie pokonanie kół ratunkowych. Oceniając ratownik musi być szybki, aby jak najszybciej dotarł na miejsce oraz silny, aby nie miał trudności z wyciągnięciem tonącego z wody. Wiemy, że rzucając rzutką do tonącego nie celujemy dokładnie w niego, aby mu nie zrobić krzywdy, więc nie musimy się niepokoić wynikiem celności. Walka była zacięta.

Regaty wiosłowe na łodziach DZ z okazji 55 lat Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu

W dniu 14 czerwca 2022 r. odbyły się regaty wiosłowe na łodziach DZ z okazji 55 lat Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu. Uczestniczyło w regatach 50 wioślarzy ze szkół średnich.:

I miejsce: Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu,

II miejsce: Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu,

III miejsce: I LO im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu,

IV miejsce: Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie – osada 1,

V miejsce: Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie – osada 2.

Naszą szkołę reprezentowali: Julia Bindas 2N, Rozalia Perchacz 2N, Julia Michalak 2N, Dawid Sarnowski 2M, Oliwier Dąbrowicz 2N, Konrad Jastrzębski 2N, Kajetan Jedlecki 2N, Sebastian Karbarczyk 2N, Jakub Paradowski 2N, Leon Łazowski 2N.

Gratulujemy zajęcia I miejsca! Treningi przyniosły efekt. Bardzo dziękujemy wszystkim nauczycielom i sędziom z LMiR za przeprowadzenie regat!

Scroll Up