SOC – Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Szanowni Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele! Informujemy, że Zespół Szkół Morskich im.Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu przystąpił do wspólnoty szkół odpowiedzialnych cyfrowo.

Jest to projekt dla wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce, którego głównym celem jest wspólna praca zmierzająca do przygotowania uczniów, nauczycieli i rodziców do bezpiecznego, higienicznego i kreatywnego korzystania z zasobów sieci. W społeczności szkół zrzeszonych w projekcie będziemy poszukiwać równowagi między światem cyfrowym i tym rzeczywistym.

Będziemy rozwijać 7 obszarów Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo:

 • Dostęp do aktualnej i rzetelnej wiedzy o nowych technologiach
 • i problemach wynikających z ich nadużywania.
 • Kreatywne i bezpieczne włączenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w proces edukacji.
 • Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki e-uzależnień oraz działań edukacyjnych zmierzających do redukcji szkód wynikających z korzystania z zasobów sieci.
 • Wspólne wypracowanie i wdrażanie zasad używania zasobów sieci na terenie szkoły.
 • Tworzenie kultury świadomego bycia poza siecią.
 • Nauka kompetencji przyszłości.
 • Realizacja projektów odpowiedzialnych społecznie.

Jakich rezultatów się spodziewamy:

 • Pozytywny wpływ na samopoczucie psychiczne i fizyczne oraz relacje z innymi uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Zbudowanie wśród społeczności szkolnej prawdziwego obrazu nowych technologii opartego o rzetelną wiedzę.
 • W szkole wdrożone są wspólnie wypracowane zasady higieny cyfrowej.
 • Nowe technologie są regularnie wykorzystywane przez szkołę podczas zajęć z uczniami.
 • Szkoła profesjonalnie wspiera w rozwiązywaniu problemów e-uzależnień oraz realizuje działania profilaktyczne.
 • Wyłonienie liderów cyfrowych oraz twórców kreatywnych treści internetowych.
 • Szkoła kładzie nacisk nie tylko na rozwój kompetencji cyfrowych, ale również kompetencje miękkich.
 • Szkoła wspiera tworzenie kultury bycia poza siecią – zapewniającej balans alternatywy dla świata cyfrowego.
 • Członkowie społeczności szkolnej współpracują z innymi instytucjami na rzecz lokalnej społeczności.

Linki:
– Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo – autorski program Fundacji Dbam o Mój Zasięg:
https://www.youtube.com/watch?v=8pMi6us5QoA

– Domowy kodeks- „Problemowe używanie smartfonów”
https://domowykodeks.pl/wp-%20content/uploads/2018/03/Problemowe-używanie-smartfonów-2.pdf/

– Domowy kodeks- „Sposoby codziennych rozwiązań”
https://domowykodeks.pl/wp-content/uploads/2018/03/Sposoby-codziennych-rozwiazan.pdf

– Młodzi Cyfrowi- Nowe Technologie
https://dbamomojzasieg.pl/wp-content/uploads/2021/03/Mlodzi-Cyfrowi.-Nowe-technologie.-Relacje.-Dobrostan_ksiazka-1.pdf

– Publikacja o zdalnej edukacji w czasie pandemii COVID
https://zdalnenauczanie.org/wp-content/uploads/2020/10/ZDALNA-EDUKACJA_FINAL.pdf

Scroll Up