Przyszłość związana z morzem

Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu proponuje naukę w atrakcyjnych i poszukiwanych zawodach. To pierwszy krok do spełnienia marzeń o pracy na morzu.

Tradycja i wartości

Zaszczepiamy szacunek do pracy, wartości moralne, kulturę i tradycję Ludzi Morza.

Jesteśmy szkołą mundurową

Wyróżniamy się na tle innych szkół jednolitym ubiorem ściśle związanym z tradycjami morskimi

 

Nowy rok szkolny – nowe inwestycje

Po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski wraz z dyrekcją szkoły oficjalnie oddał do użytku nowe inwestycje zrealizowane w naszej placówce.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

1 września o godzinie 11.00 rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Dyrektor szkoły Lech Pieczyński powitał uczniów trzech klas pierwszych – nawigatorów, mechaników i logistyków oraz oczywiście uczniów klas starszych. Do grona pedagogicznego dołączyło pięciu nowych nauczycieli. Starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski zainaugurował nowy rok symbolicznym dzwonkiem oraz złożył najlepsze życzenia. Mamy nadzieję, że do końca czerwca będziemy uczyć się i pracować w trybie stacjonarnym. Powodzenia w nauce!

Informacja na temat organizacji szczepień w szkołach

List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców w sprawie szczepień nastolatków.

Deklaracja na szczepienia.

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19.

Komunikat

Uwaga planowane  na 31 sierpnia 2021 r. spotkanie pierwszoklasistów z kierownictwem szkoły i wychowawcami nie odbędzie się.

55. Inauguracja roku szkolnego

 1 września 2021 r. (środa) – godzina 11:00 (dla uczniów wszystkich klas szkoły na boisku szkolnym).

Ceremonię szkolną poprzedzi msza św. w intencji pomyślności Rodziców, Uczniów i Nauczycieli z udziałem Kompanii Honorowej szkoły i sztandarem w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego (ul. Jedności Narodowej) o godzinie 9:30.

 

 

Odbiór umundurowania i zakwaterowanie w internacie

Komunikat dla uczniów!

Wydawanie mundurów dla klas pierwszych w dniu 31.08.2021 r. (wtorek) od godziny 10:30  w sali 13 na parterze w szkole.

Zakwaterowanie uczniów klas pierwszych do internatu od godziny 10:30 dnia 31.08.2021 r. (wtorek).

Uczniowie klas starszych – II, III i IV kwaterują się od godziny 16:30.

Podziękowania

Z końcem sierpnia  2021 roku przechodzi na emeryturę  Pan Krzysztof Wejkowski.  Serdecznie dziękujemy za 40 lat pracy zawodowej, a w szczególności za  21 Lat poświęconych naszej szkole. Dziękujemy za pogodę ducha, oddanie pracy i kompetencje. Przez lata pracy w naszej szkole wychował Pan wielu światłych mechaników okrętowych.  Szczególnie dziękujemy za sumienne sprawowanie obowiązków dydaktycznych i wychowawczych. Pana uczniowie wyróżniająco zdawali egzaminy dyplomowe.

Nadto dziękujemy za wiele lat pracy w Radzie Rodziców,  w czasie kiedy Uczniem naszej szkoły był Pana Syn.

Na czas zasłużonego wypoczynku  życzymy wielu podróży, wspaniałych książek, krzepkiego zdrowia, radości z realizowanych pasji. Niezmiennie –  ludzkiej życzliwości. Radości z wnuków. Dobra dla świata i od świata. Dziękujemy.

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej 2021 r.

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej odbędzie się 24 sierpnia 2021 r., o godzinie 09:00.

Wyniki naboru 2021/2022

Lista kandydatów do klas I na rok szkolny 2021/2022 do Zespołu Szkół Morskich będzie opublikowana na tablicy ogłoszeń  22.07.2021 r. o godzinie 10:00 w holu szkoły.

Odbiór świadectw maturalnych, informacji o wynikach oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Serdecznie gratulujemy uczniom, którzy odnieśli sukces maturalny 🙂

Świadectwa maturalne, informacje o wynikach oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie można odebrać w sekretariacie szkoły w godzinach 09:00-13:00.

Informacje dla absolwentów uprawnionych do zdawania egzaminu poprawkowego.

Scroll Up