II edycja Konkursu wiedzy o Straży Granicznej

42 uczniów szkół średnich wzięło udział w II edycji Konkursu wiedzy o Straży Granicznej zorganizowanym 24 kwietnia w Koszalinie przez Wyższą Szkołę Straży Granicznej i Morski Oddział Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza w Gdańsku.

Były to drugie tego typu zawody dla młodzieży ze szkół średnich. Otworzyli je w imieniu Rektora- Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej gen. bryg. SG dr Piotra Boćko p.o. Prorektor-Zastępca Komendanta WSSG płk SG Krzysztof Muzyczuk, a w imieniu Komendanta Morskiego Oddziału SG kontradm. SG Andrzeja Prokopskiego kmdr ppor. SG Iwona Ataman-Malata, Naczelnik Wydziału Organizacji i Promocji MOSG. 

Do konkursu przystąpili uczniowie reprezentujący klasy mundurowe z 14 szkół z województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. To znaczący wzrost udziału szkół w tych zmaganiach, ponieważ w pierwszej edycji wystartowało 11 szkół. Młodzież musiała najpierw rozwiązać składający się z 35 pytań test wiedzy o Straży Granicznej. Następnym etapem był test sprawności fizycznej, w którego skład weszły m.in. uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem, bieg po kopercie, skok w dal z miejsca obunóż. Były to te same konkurencje, z jakimi muszą zmierzyć się kandydaci chcący wstąpić do służby w Straży Granicznej. 

W konkursie swoje reprezentacje wystawiły:
•    Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie,
•    Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie,
•    Zespół Szkół Technicznych w Malborku,
•    Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy WSIG w Słupsku,
•    Zespół Szkół Morskich w Darłowie,
•    Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Spartakus z siedzibą w Gdańsku,
•    Powiatowy Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Kłaninie,
•    Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie,
•    Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu,
•    Zespół Szkół Mundurowych w Słupsku,
•    Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Spartakus z siedzibą w Kwidzynie,
•    Zespół Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte w Gdańsku,
•    Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku,
•    Liceum Ogólnokształcące w Tychowie

Naszą szkołę reprezentowali trzej uczniowie klasy IV N, którzy uczęszczają na Szkolenie Graniczne: Boryna Bartosz, Koperski Bartosz i Kozicki Konrad.

Zespołowo bezkonkurencyjne okazało się Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Spartakus z siedzibą w Kwidzynie, do którego trafił Laur Komendanta MOSG. Drugie miejsce przypadło Powiatowemu Zespołowi Szkół im. Stanisława Staszica w Kłaninie i trzecie Zespołowi Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu.

Celem II edycji Konkursu wiedzy o Straży Granicznej była popularyzacja formacji wśród młodego pokolenia, poszerzenie wiedzy o służbie funkcjonariuszy oraz promowanie pozytywnego wizerunku Straży Granicznej.

Scroll Up