Ogólnopolski program edukacyjny Służby Więziennej „W służbie prawu”

W dniu 16.04.2024 r. uczniowie klas:  4 N, 4L uczestniczyli w zajęciach na terenie Zakładu Karnego OZ w Dobrowie, w ramach realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W Służbie Prawu”. 

Podczas zajęć uczniowie poznali min. zasady odpowiedzialności prawnej, funkcjonariusze udzielili informacji o specyfice pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej. Omówiono także poszczególne typy, rodzaje zakładów karnych oraz systemy odbywania kary pozbawienia wolności oraz wynikające z tego różnice w zakresie sposobu jej wykonywania.                                                                     Funkcjonariusze dzieląc się swoimi doświadczeniami przedstawili młodzieży jak w praktyce wygląda codzienna praca funkcjonariusza Służby Więziennej. Młodzież miała możliwość zapoznania się ze strukturą organizacyjną, podziałem kompetencji i zadań Służby Więziennej oraz szerokim wachlarzem oddziaływań penitencjarnych. Zajęcia łączyły edukację młodzieży związaną z kształtowaniem postaw obywatelskich.

Prowadzący zajęcia zapoznali również uczniów z charakterem Zakładu Karnego w Dobrowie, rysem historycznym jednostki oraz przebiegiem procesu rekrutacyjnego dla kandydatów chcących wstąpić w szeregi Służby Więziennej. Kolejnym punktem programu była wizyta w oddziale mieszkalnym zakładu karnego typu półotwartego. Pod opieką funkcjonariuszy była możliwość wejścia do pustych cel mieszkalnych więźniów,  poznania pracy wychowawcy, psychologa,  – miejsce zajęć kulturalno – oświatowych osadzonych.

Udział w programie obok walorów edukacyjnych skłania uczestników do refleksji nad konsekwencjami własnych zachowań.

Wyjazd połączony był ze zwiedzaniem Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku, który jest oddziałem Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. To jedyny taki obiekt w Polsce. Przewodnik z wielką pasją przybliżył młodzieży nie tylko dzieje samej bazy, ale również zimnej wojny na terenie Pomorza Zachodniego oraz całego kraju. Uczniowie oglądali pomieszczenia magazynowe, halę przeładunkową z urządzeniami służącymi do przemieszczania wózków z głowicami a także ekspozycję, która przybliżała codzienne życie rodzin, które stacjonowały w bazie.

Za miłe przyjęcie i bardzo ciekawe opowieści dziękujemy Panu Pawłowi Urbaniakowi.

Scroll Up