Category Archives: Ogłoszenia

W świecie gier cyfrowych – wykład dla uczniów

Serdecznie zachęcamy uczniów, rodziców i nauczycieli do udziału w wykładzie „W świecie gier cyfrowych” organizowanym w ramach innowacyjnego projektu edukacyjnego SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO, który wspiera szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji.

Wykład dla uczniów od godziny 17 dnia 22 września 2021 r.

Scenariusz uroczystości ślubowania Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu 17 września 2021 r. (3 godz. lekcyjna).

9:55 – ustawienie uczniów klas pierwszych i drugich na placu apelowym
10:00 – rozpoczęcie uroczystości
              10:00 – wprowadzenie sztandaru (tylko poczet)
              10:02 – złożenie raportu Dyrektorowi Szkoły przez prowadzącego uroczystość i powitanie z uczniami
              10:05 – hymn państwowy i podniesienie flagi państwowej
              10:10 – wystąpienie Dyrektora Zespołu Szkół Morskich
              10:15 – uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych i drugich
              10:20 – zakończenie uroczystości (powrót na zajęcia)

 

ROTA

 „My uczniowie klas I Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu

uroczyście ślubujemy:

sumiennie i uczciwie wypełniać obowiązki ucznia,

godnie reprezentować szkołę,

szanować godność drugiego człowieka,

nieustannie doskonalić samego siebie,

być wiernym ideałom Ojczyzny”.

Ślubujemy.

Apel Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie szczepienia przeciwko COVID-19 dzieci powyżej 12 r.ż.

Apel Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej – Pana prof. dr. hab. med. Andrzeja Matyi w sprawie szczepienia przeciwko COVID-19 dzieci powyżej 12 r.ż

Egzamin zawodowy styczeń 2021 r.

UWAGA Absolwenci Szkoły:

deklaracje do egzaminu zawodowego w styczniu 2022 r. – należy złożyć

do 15 września 2021 r.

Informacja na temat organizacji szczepień w szkołach

List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców w sprawie szczepień nastolatków.

Deklaracja na szczepienia.

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19.

Komunikat

Uwaga planowane  na 31 sierpnia 2021 r. spotkanie pierwszoklasistów z kierownictwem szkoły i wychowawcami nie odbędzie się.

55. Inauguracja roku szkolnego

 1 września 2021 r. (środa) – godzina 11:00 (dla uczniów wszystkich klas szkoły na boisku szkolnym).

Ceremonię szkolną poprzedzi msza św. w intencji pomyślności Rodziców, Uczniów i Nauczycieli z udziałem Kompanii Honorowej szkoły i sztandarem w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego (ul. Jedności Narodowej) o godzinie 9:30.

 

 

Odbiór umundurowania i zakwaterowanie w internacie

Komunikat dla uczniów!

Wydawanie mundurów dla klas pierwszych w dniu 31.08.2021 r. (wtorek) od godziny 10:30  w sali 13 na parterze w szkole.

Zakwaterowanie uczniów klas pierwszych do internatu od godziny 10:30 dnia 31.08.2021 r. (wtorek).

Uczniowie klas starszych – II, III i IV kwaterują się od godziny 16:30.

Podziękowania

Z końcem sierpnia  2021 roku przechodzi na emeryturę  Pan Krzysztof Wejkowski.  Serdecznie dziękujemy za 40 lat pracy zawodowej, a w szczególności za  21 Lat poświęconych naszej szkole. Dziękujemy za pogodę ducha, oddanie pracy i kompetencje. Przez lata pracy w naszej szkole wychował Pan wielu światłych mechaników okrętowych.  Szczególnie dziękujemy za sumienne sprawowanie obowiązków dydaktycznych i wychowawczych. Pana uczniowie wyróżniająco zdawali egzaminy dyplomowe.

Nadto dziękujemy za wiele lat pracy w Radzie Rodziców,  w czasie kiedy Uczniem naszej szkoły był Pana Syn.

Na czas zasłużonego wypoczynku  życzymy wielu podróży, wspaniałych książek, krzepkiego zdrowia, radości z realizowanych pasji. Niezmiennie –  ludzkiej życzliwości. Radości z wnuków. Dobra dla świata i od świata. Dziękujemy.

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej 2021 r.

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej odbędzie się 24 sierpnia 2021 r., o godzinie 09:00.

Scroll Up