Otwarcie gabinetu symulatorów okrętowych

21 stycznia o godzinie 12:00 odbyło się oficjalne otwarcie zmodernizowanego gabinetu symulatorów siłowni okrętowych. Spotkanie uświetnili zaproszeni goście, a wśród nich sponsorzy naszej pracowni. Zmodernizowany gabinet symulatorów siłowni okrętowych w Zespole Szkół Morskich w Kołobrzegu to jedna z najnowocześniejszych pracowni tego typu w Polsce. Wyposażona w stanowiska komputerowe z podwójnymi ekranami dotykowymi (jeden do nadzoru aktualnej sytuacji w siłowni i poruszania się, drugi do wyświetlania schematu, parametrów pracy urządzeń czy listy alarmowej). Ponadto zainstalowano stanowiskowe symulatory pracy siłowni silnika dwusuwowego.

Otwarcie gabinetu symulatorów okrętowych

Oprogramowanie symulacyjne oprócz rozbudowanych siłowni przedstawionej w trój wymiarze statków z silnikami wolnoobrotowymi i średnioobrotowym, PSV czy PSV Diesel Electric zawiera ponadto pakiet programów edukacyjnych, które przedstawiają budowę i zasadę działania niemalże wszystkich maszyn i urządzeń okrętowych występujących na statku.

Całość wyposażenia odpowiada wymogom stawianym Morskim Jednostkom Edukacyjnym – a takim jest nasza szkoła przez Konwencję STCW w sprawie wyposażenia w procesie szkolenia załóg działu maszynowego ma poziomie pomocniczym i operacyjnym.

Całkowity koszt inwestycji to 186 tysięcy zł, z czego 144 tysięcy zł pochodzi z budżetu państwa, 37 tys. zł podarowało CHIPOLBROK Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe S.A., A 5 tysięcy zł Polska Żegluga Bałtycka S.A. – za co serdecznie dziękujemy!

Wykaz oprogramowania:

·         Symulator siłowni silnika średnioobrotowego MED 3D bazującego na silniku MAK

·         Symulator siłowni silnika średnioobrotowego MER 2D bazującego na silniku Rolls-Royce.

·         Symulator siłowni silnika średnioobrotowego PSV3D – siłownia statku do zaopatrywania platform wiertniczych i innych celów.

·         Pakiet programów symulujących działanie takich maszyn i urządzeń jak:

·         Pompy i sprężarki okrętowe.

·         Odolejacz wód zaolejonych.

·         Kocioł opalany i kombinowany.

·         Wirówki paliw i olejów.

·         Biologiczna oczyszczalnia ścieków.

·         Wyparownik podciśnieniowy.

·         Odsalarka osmotyczna.

·         Chłodnia i układ klimatyzacyjny.

·         Maszyna sterowa.

·         Śruba nastawna.

·         Zespoły prądotwórcze.

·         Hydrofor.

·         System nadzorujący pracę silników.

·         Moduł przygotowania paliwa.

·         Okrętowe wymienniki ciepła.

·         Silniki okrętowe.

·         Turbiny gazowe.

·         i inne.

Tekst: A. Kościelny, fot.: P. Chlastawa i P. Bartczak

 

 

Scroll Up