Category Archives: Nowości

Fotogaleria z rejsu integracyjnego klasy IEL

Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego

Co roku w ostatnią niedzielę września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego ustanowiony przez Światową Federację Głuchych w 1958 roku. Z tej okazji, wszystkim osobom niesłyszącym, ich rodzinom i przyjaciołom życzymy wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń i zamierzeń. Niech środowisko, w którym Państwo żyją będzie dla Państwa coraz bardziej przyjazne.

Mieszkańcy Internatu

Ogólnopolski Projekt Edukacyjno-Społeczny „Każdy Inny – Wszyscy Równi”

Z przyjemnością informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła przystąpiła do realizacji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno-Społecznego „Każdy Inny – Wszyscy Równi”.
Projekt ma na celu:

  • uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • rozwijanie empatii;
  • kształtowanie tolerancji;
  • likwidowanie barier i uprzedzeń wobec osób z niepełnosprawnościami;
  • przygotowanie do współuczestnictwa z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Realizacja działań projektowych zaplanowana jest w terminie wrzesień 2022 – maj 2023

O realizacji zadań z będziemy informować na bieżąco.

Koordynator projektu:
Monika Jackowska

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

W samo południe,  1 września rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny. Rok, w którym przywitaliśmy uczniów klas pierwszych na kierunkach: nawigacyjnym, mechanicznym, logistycznym oraz pierwszy raz w historii naszej szkoły – przyszłych elektroautomatyków okrętowych.

Ceremonię rozpoczęcia roku szkolnego poprowadziła nowa pani dyrektor – Anna Walczak. Wraz ze starostą kołobrzeskim, Tomaszem Tamborskim, symbolicznie zadzwoniła dzwonkiem kończąc tym samym wakacje. Życzymy udanej i owocnej pracy w naszej szkole!

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy firmom, dzięki którym mogliśmy zakupić nowe symulatory siłowni okrętowych oraz zaktualizować istniejące symulatory.

Zakup obejmuje:

  • Symulator siłowni okrętowej z silnikiem wolnoobrotowym typu 10X92 WINGD – sterowny elektronicznie (Common Rail) ze śrubą o stałym skoku (FPP).
  • Symulator siłowni okrętowej z silnikiem wolnoobrotowym typu 12X92DF WINGD – sterowny elektronicznie (Common Rail) ze śrubą o stałym skoku (FPP) oraz zasilaniem LNG.
  • Symulator siłowni okrętowej z dwoma silnikami wolnoobrotowymi typu 5X72DF WINGD – sterownymi elektronicznie (Common Rail) ze śrubami o stałym skoku (FPP), zasilane LNG oraz wyposażone w katalizatory SCR.
  • Symulator siłowni okrętowej z silnikiem wolnoobrotowym typu MAN 6S70 ME -sterowny elektronicznie (Common Rail) ze śrubą o stałym skoku (FPP).
  • Aktualizację zestawu programów dydaktycznych dla szkół morskich UNITEST Marine Training Software CBT o 9 nowych modułów zawartych w części 9, 10 oraz 11 (dot. ALFA LAVAL ORCA Offshore Freshwater Generator, Alfa Laval Steam Boilers, Diagnostics of Modern Marine Diesel Engines, Alfa Laval FCM 1.5, Desmi CompactClean, Desmi OptiSave, Alfa Laval PureBallast Treatment System, Alfa Laval PureBilge – Bilgewater Cleaning System,Fixed Firefighting Systems.).

Msza św. z okazji jubileuszu szkoły

Koncelebrowaną Mszę św.  z  okazji JUBILEUSZU SZKOŁY poprzedzającą szkolną uroczystość odprawili  ks. Dariusz Jaślarz, ks. dr Andrzej Pawłowski i o. Kamil Średnicki nasz katecheta. Oprawę Mszy św. przygotowała katechetka mgr Iwona Lubacz wraz ze szkolną scholą przy współudziale organistki s. Teresy.

Obchody pięćdziesięciopięciolecia Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu, zakończenie roku szkolnego 2021/2022 i pożegnanie ze sztandarem dyrektora Lecha Pieczyńskiego

Odkręć się dla innych – wkręć się w pomaganie

W dniach 01. – 14. czerwca zorganizowana została akcja „Odkręć się dla innych – wkręć się w pomaganie”. Dzięki zbiórce włączyliśmy się w akcję „Nakrętki dla Michała”. Jest to wsparcie rodziny podopiecznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „OKRUSZEK”, który dzięki funduszom pozyskanym z akcji, będzie mógł skorzystać z turnusu rehabilitacyjnego.

Wszystkim zaangażowanym dziękujemy i liczymy na to, że w Waszych domach nadal będziecie pamiętać o zbieraniu nakrętek, a dzięki temu będziecie mogli wspierać potrzebujące osoby i zadbacie o środowisko.

Katarzyna Kaczmaryk-Abram

Certyfikat otrzymany w ramach działań projektu ” Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo”

Po raz drugi nasza Szkoła otrzymała Certyfikat za udział w projekcie „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” Fundacji Dbam o Mój Zasięg.

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej. Projekt ten realizowany jest przez Fundację: “Dbam o mój zasięg.”

Projekt “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2021/2022, tj. pkt.4. – podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Działania realizowane dzięki dotacji Fundacji Świętego Mikołaja w roku 2022

Zakończono działania profilaktyczne pn. ,,Dbajmy O Siebie” w Zespole Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu otrzymane dzięki dotacji pozyskanej od Fundacji Świętego Mikołaja w roku szkolnym 2021/2022:

Scroll Up