Tag Archives: zsmor

Kampania społeczna pt. Bezdmność. Nie bądź obojętny.

Nasza młodzież odpowiedziała na zaproszenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu i uczestniczyła w debacie dotyczącej problemu osób dotkniętych bezdomnością.
W spotkaniu uczestniczyli także uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu. To świetny pomysł na integrację kołobrzeskiej młodzieży w tak poważnych tematach
Młodzi ludzie obejrzeli reportaż, a następnie wysłuchali relacji pracowników społecznych o trudnościach życia dnia codziennego ludzi pozbawionych rodzin, bliskich i dachu nad głową.
Wywiązała się ciekawa dyskusja. Uczniowie analizowali przyczyny bezdomności, dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami w kontaktach z ludźmi bezdomnymi.

Kampania społeczna, pt. Bezdomność. Nie bądź obojętny

W ramach podpisanego porozumienia z MOPS Kołobrzeg dotyczącego pomocy w kampanii społecznej, pt. Bezdomność. Nie bądź obojętny, nasi wychowankowie podjęli różne działania.
Za nami grudniowe wyjście do kołobrzeskiej ogrzewalni i dostarczenie świątecznych pierników dla podopiecznych.
Młodzież przygotowała również gazetkę informacyjną dla mieszkańców internatu, której celem było zwrócenie uwagi na problem.
18 stycznia grupa młodzieży internackiej,  zaangażowana w projekt, zorganizowała wyjście do mieszkańców miasta z ulotkami i misją informacyjną. W bezpośrednim kontakcie z kołobrzeżanami, tłumaczyli na czym polega kampania i w jaki, skuteczny sposób pomóc osobom dotkniętym kryzysem bezdomności.

NIE DAJ SIĘ KUPIĆ, NIE JESTEŚ NA SPRZEDAŻ

W dniu 16 stycznia 20223 r. 76 uczniów klas trzecich Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu uczestniczyło w dwugodzinnym warsztacie edukacyjnym „NIE DAJ SIĘ KUPIĆ, NIE JESTEŚ NA SPRZEDAŻ” zorganizowanym przez Powiatową Komendę Policji w Kołobrzegu.
Prelegentami spotkania byli członkowie Fundacji Czas Wolności.
NIE DAJ SIĘ KUPIĆ, NIE JESTEŚ NA SPRZEDAŻ to ogólnopolski projekt realizowany przez Fundację. Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Srebrna Szkoła 2023

W czwartek został opublikowany Ranking Perspektywy 2023. W rankingu wojewódzkim nasze Technikum Transportowe uplasowało się na 10 miejscu i zostało wyróżnione Srebrną Tarczą. Tym samym zanotowało awans o 15 pozycji! Technikum Morskie zajęło 49 miejsce.

Kryteriami oceny szkół są: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Tydzień z mechaniką

W ramach trwającego Tygodnia z mechaniką uczniowie klasy IV logistycznej oraz I i III mechanicznej mieli możliwość w praktyce przetestować nowy szkolny symulator. Wirtualna rzeczywistość dostarczyła naszym uczniom wielu wrażeń! 

Symulator siłowni okrętowej

12 stycznia 2023 r. oficjalnie przekazany został dla Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu unowocześniony symulator siłowni okrętowej. Twórcą oprogramowania jest firma UNITEST kierowana przez Pana doktora Leonarda Tomczaka.
Symulator ten wprowadza możliwość edukacji uczniów naszej szkoły o kierunku technika mechaniki okrętowej na najwyższy poziom kształcenia zgodnego z konwencją STCW,
Zakupiono zestaw zawierający gogle do obsługi rzeczywistości (VR), oraz dodanie nowych modeli siłowni do symulatora takich jak:

Piecyki dla Bachmutu

Ukraina potrzebuje pomocy!  Zespól Szkół Morskich w Kołobrzegu podjął zadanie pomocy, wiedząc, że w tej chwili problemem jest ciepło dla ludzi nękanych przez agresora wraz z Miejską Energetyka Cieplna Kołobrzeg, BL SERWIS i paroma innymi podmiotami, które dostarczyły materiały oraz potrzebne usługi.  Pracownicy szkoły wykonali pracę polegającą na pospawaniu elementów i zmontowali piecyki (KOZY), którymi można ogrzać ludzi nękanych wojną i zimą. Dzięki wolontariuszom piecyki dotarły do Bachmutu, który jest najbardziej nękany wojną będąc na linii frontu.

Profilaktyka zachowań ryzykownych

11.01.2023 r. uczniowie klasy I N, II M Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu.

Tematem przewodnim wydarzenia była „Profilaktyka zachowań ryzykownych”. Podczas spotkania omówiono zjawisko cyberprzemocy, przemocy, odpowiedzialności karnej nieletnich a także bezpieczeństwa młodzieży w ruchu drogowym w kontekście zbliżających się ferii zimowych.

Widzisz osobę bezdomną, reaguj!

Okres zimowy, to czas bardzo trudny dla osób dotkniętych kryzysem bezdomności. W ramach podpisanego porozumienia z MOPS Kołobrzeg, dotyczącego współpracy przy kampanii społecznej, pt. Bezdomność. Nie bądź obojętny, młodzież naszego internatu przygotowała gazetkę tematyczną. Celem jest zwrócenie uwagi młodzieży na problem bezdomności oraz edukacja i uświadomienie w jaki sposób pomóc ludziom żyjącym na ulicy.

Widzisz osobę bezdomną, reaguj!

Poinformuj odpowiednie służby:
– Ogrzewalnia dla Osób Bezdomnych, tel. 780 282 608, Kołobrzeg ul. Zwycięzców 12.
– Straż Miejska tel. alarmowy 986, tel. 94 35 51 620
– Policja tel. 47 78 46 512, tel. 47 78 46 511
– Numer alarmowy 112
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , tel. 94 35 52 300

Kolędowanie 2022

W dniu 22.12.2022 r. w rannych godzinach lekcyjnych zagościli do naszych klas kolędnicy z Józefem, Maryją i Dzieciątkiem Jezus. Byli również aniołowie i pastuszek. Kolędnicy to nasi uczniowie z klasy I Mechanicznej, III Mechanicznej, II Logistycznej i III Nawigacyjnej złożyli świąteczne życzenia zaśpiewali kolędę umilili czas zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2023.

Scroll Up