Tag Archives: bezdomność

Kampania społeczna pt. Bezdmność. Nie bądź obojętny.

Nasza młodzież odpowiedziała na zaproszenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu i uczestniczyła w debacie dotyczącej problemu osób dotkniętych bezdomnością.
W spotkaniu uczestniczyli także uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu. To świetny pomysł na integrację kołobrzeskiej młodzieży w tak poważnych tematach
Młodzi ludzie obejrzeli reportaż, a następnie wysłuchali relacji pracowników społecznych o trudnościach życia dnia codziennego ludzi pozbawionych rodzin, bliskich i dachu nad głową.
Wywiązała się ciekawa dyskusja. Uczniowie analizowali przyczyny bezdomności, dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami w kontaktach z ludźmi bezdomnymi.

Widzisz osobę bezdomną, reaguj!

Okres zimowy, to czas bardzo trudny dla osób dotkniętych kryzysem bezdomności. W ramach podpisanego porozumienia z MOPS Kołobrzeg, dotyczącego współpracy przy kampanii społecznej, pt. Bezdomność. Nie bądź obojętny, młodzież naszego internatu przygotowała gazetkę tematyczną. Celem jest zwrócenie uwagi młodzieży na problem bezdomności oraz edukacja i uświadomienie w jaki sposób pomóc ludziom żyjącym na ulicy.

Widzisz osobę bezdomną, reaguj!

Poinformuj odpowiednie służby:
– Ogrzewalnia dla Osób Bezdomnych, tel. 780 282 608, Kołobrzeg ul. Zwycięzców 12.
– Straż Miejska tel. alarmowy 986, tel. 94 35 51 620
– Policja tel. 47 78 46 512, tel. 47 78 46 511
– Numer alarmowy 112
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , tel. 94 35 52 300

Scroll Up