Widzisz osobę bezdomną, reaguj!

Okres zimowy, to czas bardzo trudny dla osób dotkniętych kryzysem bezdomności. W ramach podpisanego porozumienia z MOPS Kołobrzeg, dotyczącego współpracy przy kampanii społecznej, pt. Bezdomność. Nie bądź obojętny, młodzież naszego internatu przygotowała gazetkę tematyczną. Celem jest zwrócenie uwagi młodzieży na problem bezdomności oraz edukacja i uświadomienie w jaki sposób pomóc ludziom żyjącym na ulicy.

Widzisz osobę bezdomną, reaguj!

Poinformuj odpowiednie służby:
– Ogrzewalnia dla Osób Bezdomnych, tel. 780 282 608, Kołobrzeg ul. Zwycięzców 12.
– Straż Miejska tel. alarmowy 986, tel. 94 35 51 620
– Policja tel. 47 78 46 512, tel. 47 78 46 511
– Numer alarmowy 112
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu , tel. 94 35 52 300

Scroll Up