Kampania społeczna pt. Bezdmność. Nie bądź obojętny.

Nasza młodzież odpowiedziała na zaproszenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu i uczestniczyła w debacie dotyczącej problemu osób dotkniętych bezdomnością.
W spotkaniu uczestniczyli także uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu. To świetny pomysł na integrację kołobrzeskiej młodzieży w tak poważnych tematach
Młodzi ludzie obejrzeli reportaż, a następnie wysłuchali relacji pracowników społecznych o trudnościach życia dnia codziennego ludzi pozbawionych rodzin, bliskich i dachu nad głową.
Wywiązała się ciekawa dyskusja. Uczniowie analizowali przyczyny bezdomności, dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami w kontaktach z ludźmi bezdomnymi.
Opowiadali w jaki sposób pomogli lub starają się pomagać potrzebującym.
Pojawiły się również obawy i wątpliwości, czy podejmowane działania są wystarczające i w jaki sposób , faktycznie wpłynąć na poprawę życia bezdomnych.
Wynik dyskusji był taki – warto pomagać, mimo przeciwności, mimo spotykania się czasami z niechęcią bezdomnych.

Dziękujemy za zaproszenie do wzięcia udziału w kampanii.

Scroll Up