Prelekcja – odpowiedzialność karna nieletnich, bezpieczne zachowania w trakcie ferii zimowych

W dniu 4 stycznia 2023 r. odbyła się prelekcja z funkcjonariuszem  Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu z uczniami klasy 1 El, 2 M Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu.

Tematem spotkania była odpowiedzialność karna nieletnich, a także omówienie bezpiecznych zachowań w trakcie nadchodzących ferii zimowych.

Odpowiedzialność prawna nieletnich jako sprawców czynów karalnych, przejawy demoralizacji, cyberprzemoc – to niektóre z tematów poruszonych podczas prelekcji profilaktycznej.

Podczas spotkania funkcjonariusz wyjaśnił pojęcie przemocy rówieśniczej oraz omówił formy i konsekwencje prawne, jakie grożą za uporczywe nękanie innej osoby oraz naruszenie jej prywatności. Uczniowie zostali uświadomieni, że nękanie rówieśników, publikowanie i rozsyłanie ośmieszających informacji, zdjęć, filmów, podszywanie się pod inną osobę, czy też obraźliwe komentowanie wpisów niesie za sobą poważne konsekwencje. Wszystko to miało to na celu zwiększenie świadomości młodego pokolenia w kwestii zagrożeń internetowych i konsekwencji prawnych.

Wizyta w szkole była także okazją do poruszenia kwestii związanych z zasadami odpowiedzialnego zachowania się podczas zbliżających się ferii zimowych.

Scroll Up