Tag Archives: profilaktyka

Profilaktyka w internacie

Młodzież internacka z przyjemnością włącza się w różne działania: kulturalne, charytatywne, sportowe. Wspólnie celebrujemy różne święta i uroczystości. Staramy się również wyjść naprzeciw problemom młodych ludzi i podejmujemy działania z zakresu profilaktyki, w tym profilaktyki zachowań ryzykownych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

Ogólnopolski program edukacyjny Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W Służbie Prawu”

Zespół Szkół Morskich  ponownie przystąpił w roku szkolnym 2023/2024  do Ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W Służbie Prawu”.

W dniu 06.03.2024 r. gościli u nas funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Koszalinie. W ramach spotkania odbyły się  zajęcia edukacyjne dla młodzieży klas pierwszych, w których uczestniczyło 5 zespołów klasowych, łącznie 138 uczniów.

Warsztaty profilaktyczne z zakresu przemocy i agresji

We poniedziałek 29 stycznia uczniowie klas:  2M oraz  2El uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych z zakresu przemocy i agresji. Zajęcia zostały przeprowadzone przez specjalistę z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kołobrzegu.

Prelekcja – odpowiedzialność karna nieletnich, bezpieczne zachowania w trakcie ferii zimowych

W dniu 4 stycznia 2023 r. odbyła się prelekcja z funkcjonariuszem  Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu z uczniami klasy 1 El, 2 M Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu.

Tematem spotkania była odpowiedzialność karna nieletnich, a także omówienie bezpiecznych zachowań w trakcie nadchodzących ferii zimowych.

Odpowiedzialność prawna nieletnich jako sprawców czynów karalnych, przejawy demoralizacji, cyberprzemoc – to niektóre z tematów poruszonych podczas prelekcji profilaktycznej.

Warsztaty z zakresu profilaktyki przemocy i agresji

W terminie 27.11-07.12.2023 r. odbył się  cykl warsztatów z zakresu profilaktyki przemocy i agresji dla uczniów klas pierwszych ( 5 zespołów klasowych).

Zajęcia zostały przeprowadzone przez specjalistę z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kołobrzegu.

Cukrzyca – choroba cywilizacyjna XXI wieku oraz prelekcja na temat HIV/AIDS

W ramach działań wynikających z realizacji Ogólnopolskiego projektu edukacyjno-społecznego „Każdy inny – wszyscy równi” oraz szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego na lata 2023/2024 w internacie Zespołu Szkół Morskich zorganizowano prelekcję na temat cukrzycy – choroby cywilizacyjnej XXI wieku oraz prelekcję na temat HIV/AIDS.

Jak każdego roku trzeci czwartek listopada to Światowy Dzień Rzucania Palenia

16 listopada 2023 r. Z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu uczniowie klas pierwszych ( 5 zespołów klasowych) wzięli udział w prelekcji poprowadzonej przez przedstawiciela Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kołobrzegu, która uświadamiała uczniom naszej szkoły, jak poważnym problemem – nie tylko zdrowotnym, ale również ekonomicznym i społecznym jest palenie tytoniu.

10 Października Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Celem święta jest promocja zdrowia psychicznego oraz zwrócenie uwagi na problemy natury psychicznej, z którymi zmaga się coraz więcej osób. To także walka ze stygmatyzacją ludzi chorych.

Zmaganie się z zaburzeniami psychicznymi to nie wstyd!

Osoby, które cierpią na choroby psychiczne, muszą zdawać sobie sprawę, że ich problemy nie są powodem do wstydu. Szukanie pomocy to forma dbania o samego siebie i swoje zdrowie. O tym samym musi pamiętać całe społeczeństwo.
Aby dbać o swoje zdrowie psychiczne, nie trzeba podejmować wielkich działań. Ważne są: odpoczynek i wystarczająca ilość snu, otaczanie się ludźmi wzbudzającymi pozytywne emocje, akceptacja swoich myśli i emocji, danie sobie pozwolenia na odczuwanie różnych emocji (nie tylko tych pozytywnych), szukanie źródła negatywnych emocji i dążenie do zmiany, nauczenie się technik radzenia sobie ze stresem, nauczenie się mówienia o swoich uczuciach, nauczenie się asertywności, znalezienie pasji lub wyrobienie w sobie nawyku (np. codziennych spacerów), przestanie porównywania się z innymi, nauczenie się proszenia o pomoc.

Program Profilaktyczny „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” Fundacji UNAWEZA

Miło nam poinformować, że nasz szkoła dołączyła do Programu Profilaktycznego „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” Fundacji UNAWEZA w ramach projektu „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym”.  Jest to kampania profilaktyczna skierowana do młodych, rodziców i nauczycieli.

Program „Godzina dla młodych głów” jest wsparciem obszaru profilaktyki zdrowia psychicznego.  

Program profilaktyczny „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży, a także nauczycieli w działaniach z obszaru profilaktyki zdrowia psychicznego podejmowanych według określonych scenariuszy. Jego zadaniem jest także wspieranie MŁODYCH GŁÓW przez zachęcenie do otwartej rozmowy o zdrowiu psychicznym.

Światowy Dień Zdrowia Psychicznego

Scroll Up