Tag Archives: profilaktyka

Spektakl profilaktyczny pt. „Na sygnale” w wykonaniu Teatru „Kurtyna”

Teatr jest aktywną refleksją nad samym sobą

Novalis

W dniu 02.03.2023 r. uczniowie klas pierwszych oraz drugich, łącznie 7 zespołów klasowych Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu obejrzało spektakl profilaktyczny pt. „Na sygnale” w wykonaniu Teatru „Kurtyna”.

„Na sygnale” – to spektakl adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, którego celem było uświadomienie młodym ludziom zagrożeń wynikających z sięgania po środki psychoaktywne, alkohol, dopalacze, jak również , ukazanie tragicznych konsekwencji złych i nieodpowiedzialnych wyborów. Spektakl to lekcja asertywności, wzmacniania wagi osobistego wyboru pozytywnych postaw i zachowań.

NIE DAJ SIĘ KUPIĆ, NIE JESTEŚ NA SPRZEDAŻ

W dniu 16 stycznia 20223 r. 76 uczniów klas trzecich Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu uczestniczyło w dwugodzinnym warsztacie edukacyjnym „NIE DAJ SIĘ KUPIĆ, NIE JESTEŚ NA SPRZEDAŻ” zorganizowanym przez Powiatową Komendę Policji w Kołobrzegu.
Prelegentami spotkania byli członkowie Fundacji Czas Wolności.
NIE DAJ SIĘ KUPIĆ, NIE JESTEŚ NA SPRZEDAŻ to ogólnopolski projekt realizowany przez Fundację. Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Październik Miesiącem Świadomości Raka Piersi

Dnia 28 października 2022 r. w naszej szkole odbyła się prelekcja na temat profilaktyki raka piersi. Uczestniczyli w niej uczniowie klasy 3L oraz 4La. Spotkanie wraz z pokazem na fantomie dotyczące samobadania piersi przedstawiła specjalista do spraw promocji i oświaty zdrowotnej z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kołobrzegu wraz z przedstawicielkami Stowarzyszenia Amazonek.

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Dnia 18 października 2022 reprezentowaliśmy Szkołę w Tegorocznych Obchodach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, które odbyły się w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu.
10 października – Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego został ustanowiony w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego. Jego celem jest zwrócenie uwagi na dbałość o zdrowie psychiczne, pomoc osobom potrzebującym z naszego otoczenia, ulepszania opieki medycznej oraz wszystkie sprawy dotyczące zaburzeń psychicznych.
Podczas spotkania poruszono tematykę z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego: jak dbać o zdrowie psychiczne?, uzależnienia jako przejaw kryzysu psychicznego oraz jak kryzys psychiczny może stać się nowa drogą życia. Zakończenie obchodów stanowił panel dyskusyjny z asystentami zdrowienia „Wspieraj,nie osądzaj”.

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

10-ego października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Co roku w tym dniu tysiące osób na całym świecie prowadzą działania uświadamiające, aby zwrócić uwagę na choroby psychiczne i ich wpływ na życie ludzi na całym świecie.  Każdy z nas przeżywał w swoim życiu stany obniżonego samopoczucia z powodu nadmiaru obowiązków, nie radzenia sobie z problemami rodzinnymi czy szkolnymi. Dodatkowo pandemia COVID-19 doprowadziła do gwałtownego wzrostu zaburzeń psychicznych. Ważne jest, aby w takich sytuacjach umieć zadbać o swoje zdrowie psychiczne, a w razie konieczności zwrócić się o pomoc do fachowców. Mając na uwadze powyższy problem zdrowotny w internacie Zespołu Szkół Morskich powstała gazetka tematyczna.

Certyfikat otrzymany w ramach działań projektu ” Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo”

Po raz drugi nasza Szkoła otrzymała Certyfikat za udział w projekcie „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” Fundacji Dbam o Mój Zasięg.

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej. Projekt ten realizowany jest przez Fundację: “Dbam o mój zasięg.”

Projekt “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2021/2022, tj. pkt.4. – podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Działania realizowane dzięki dotacji Fundacji Świętego Mikołaja w roku 2022

Zakończono działania profilaktyczne pn. ,,Dbajmy O Siebie” w Zespole Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu otrzymane dzięki dotacji pozyskanej od Fundacji Świętego Mikołaja w roku szkolnym 2021/2022:

Warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień

W dniach 07-08.06.2022 r. uczniowie klas trzecich Zespołu Szkół Morskich wzięli udział w warsztatach profilaktycznych dotyczących uzależnień, w tym uzależnień behawioralnych. Spotkanie zostało przeprowadzone przez specjalistę Stowarzyszenia Kropka  Wolni od Uzależnień.

Głównym celem warsztatów było zapoznanie uczniów z konsekwencjami zażywania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych w tym alkoholu, profilaktyka nikotynizmu wśród młodzieży.

Światowy Dniu Bez Tytoniu 2022

Palenie tytoniu jest rozpowszechnione na całym świecie, w Polsce codziennie pali tytoń ponad 8 mln ludzi. Palenie tytoniu szkodzi zdrowiu, powoduje wiele chorób nowotworowych. Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, że przemysł tytoniowy negatywnie wpływa również na nasze środowisko. Uprawa tytoniu powoduje zanieczyszczenie wody i gleby chemikaliami i toksycznymi odpadami.

Wyniki konkursu na teledysk „Nakręć się na RAP”

Z przyjemnością informujemy o zajęciu 3 miejsca przez Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu w II-ej edycji konkursu na teledysk z gatunku muzyki rap o tematyce profilaktyki używania nowych narkotyków pt. „Nakręć się na RAP”.

Organizatorem wojewódzkiego konkursu był Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie oraz Polskie Towarzystwo Higieniczne Oddział w Szczecinie.

Konkurs skierowany został do szkół ponadpodstawowych oraz młodzieżowych ośrodków szkolno-wychowawczych zlokalizowanych na terenie województwa zachodniopomorskiego, które realizują program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Cel główny konkursu – wzmocnienie świadomości młodzieży w zakresie kształtowania własnego zdrowia w kontekście profilaktyki używania substancji psychoaktywnych.

Zadanie konkursowe polegało na nagraniu i zmontowaniu teledysku w gatunku muzycznym rap o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych.

A teraz najważniejsze:

  • za tekst, nagranie i zmontowanie teledysku odpowiedzialni byli – Konrad Jodłowski ( 3 Ma), Dominik Paprota (1N ), Alan Szybalski (1 N),
  • w krótkim czasie (dwa tygodnie) powstał naprawdę udany teledysk! Subiektywnie – Najlepszy!
  • koordynatorzy konkursu: Monika Jackowska, Małgorzata Grabek.

W projekt zaangażowani byli również : Oliwier Dąbrowicz (2N), Hania Napora (1L), Oliwia Wysoczańska (3Na), Oliwia Bartoszewicz (3Nb), Nikodem Jagielski (1N).

 

Dziękujemy naszym uczniom za zapał, pomysłowość i kreatywność

Scroll Up