Piecyki dla Bachmutu

Ukraina potrzebuje pomocy!  Zespól Szkół Morskich w Kołobrzegu podjął zadanie pomocy, wiedząc, że w tej chwili problemem jest ciepło dla ludzi nękanych przez agresora wraz z Miejską Energetyka Cieplna Kołobrzeg, BL SERWIS i paroma innymi podmiotami, które dostarczyły materiały oraz potrzebne usługi.  Pracownicy szkoły wykonali pracę polegającą na pospawaniu elementów i zmontowali piecyki (KOZY), którymi można ogrzać ludzi nękanych wojną i zimą. Dzięki wolontariuszom piecyki dotarły do Bachmutu, który jest najbardziej nękany wojną będąc na linii frontu.

Scroll Up