Tag Archives: pomoc Ukrainie

Piecyki dla Bachmutu

Ukraina potrzebuje pomocy!  Zespól Szkół Morskich w Kołobrzegu podjął zadanie pomocy, wiedząc, że w tej chwili problemem jest ciepło dla ludzi nękanych przez agresora wraz z Miejską Energetyka Cieplna Kołobrzeg, BL SERWIS i paroma innymi podmiotami, które dostarczyły materiały oraz potrzebne usługi.  Pracownicy szkoły wykonali pracę polegającą na pospawaniu elementów i zmontowali piecyki (KOZY), którymi można ogrzać ludzi nękanych wojną i zimą. Dzięki wolontariuszom piecyki dotarły do Bachmutu, który jest najbardziej nękany wojną będąc na linii frontu.

Pomoc Ukrainie

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy

Odpowiadając na potrzeby wynikające z sytuacji wojny nie pozostajemy obojętni w obliczu ludzkiego cierpienia i włączamy się w akcję pomocy Ukrainie.
Od 1 do 7 marca organizujemy zbiórkę środków czystości, kosmetyków i chemii oraz środków opatrunkowych.

Scroll Up