Przedstawienie profilaktyczne „Labirynt”

11 czerwca br. kolejny raz gościliśmy w naszej szkole teatr „Kurtyna” z Krakowa. 165 uczniów klas pierwszych oraz drugich obejrzało spektakl profilaktyczny pt. „Labirynt”.

Scenariusz spektaklu napisało życie. W przedstawieniu poruszono tematy oraz problemy bliskie współczesnej młodzieży. Opowiadało ono o życiu tzw. „dobrej rodziny”, w której pozory są ważniejsze od prawdziwych uczuć. Rodzice pochłonięci swoimi sprawami oraz narastającym konfliktem na tle problemu alkoholowego ojca nie zauważyli, kiedy ich córka sama zaczęła zmagać się z uzależnieniem od środków psychoaktywnych.

Po spektaklu uczniowie wysłuchali krótkiej prelekcji na temat zgubnego działania substancji psychoaktywnych oraz tego, co w życiu jest naprawdę ważne.

Działanie finansowane z dotacji Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miasta Kołobrzeg na rok 2018.

Scroll Up