Ogłoszenie wyników rekrutacji i pomiar mundurów

GIMNAZJALISTO!!!

6 lipca 2017 r. komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

 PAMIĘTAJ – PRZYJDŹ   KONIECZNIE

 

W tym dniu:

– możesz odebrać skierowanie na bezpłatne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy w danym zawodzie,
-odbędzie się pomiar umundurowania dla kandydatów do klas pierwszych.

Przypominamy ZSM jest szkołą mundurową (mundur jest obowiązkowy) oraz szkołą, która kształci w konkretnych zawodach, dlatego musisz dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

Pomiar umundurowania dla kandydatów do klas pierwszych odbędzie się w dniach:

•    6.07.2017 r.  w godzinach 14.00 – 19.00,
•    7.07.2017 r. w godzinach 9.00 – 16.00,
•    8.07.2017 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

7.07.2017 r. (między godziną 10-13) możesz wykonać badania u lekarza medycyny pracy z uprawnieniami do przeprowadzania badań profilaktycznych marynarzy.

Scroll Up