Obchody 50lecia powstania naszej szkoły

26 maja 2017 r. nasz szkoła obchodziła pięćdziesięciolecie swojego istnienia. Piątkowe uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego. O godz. 10.30 rozpoczęły się oficjalne obchody jubileuszu. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia zasłużonym nauczycielom – odznakę honorową „Zasłużony pracownik morza” nadaną przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej otrzymali: dyrektor Lech Pieczyński, Gabriela Antos, Zygmunt Figielek, Radosław Froncala, Małgorzata Herbut, Andrzej Hładki, Jolanta Kruk, Iwona Lubacz, Eugeniusz Piątek, Michał Szmyt, Magdalena Wendorf – Rogaczewska, Lech Wilkosz i Anna Zych. Dyrektor Lech Pieczyński odebrał także Krzyż „Pro Mari Nostro” nadany przez Andrzeja Królikowskiego – prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej. Uhonorowani zostali również emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły.

 Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni do Centrum Nawigacyjnego, któremu nadano imię pierwszego dyrektora szkoły – Stanisława Szymańskiego. Następnie otwarta została wystawa prac malarskich Zygmunta Jasnocha – absolwenta szkoły z 1976 roku.

 Po pokazie musztry nastał czas wspomnień. Absolwenci zwiedzali szkołę, oglądali kroniki, szukali się na archiwalnych zdjęciach zdobiących ściany korytarzy. Odwiedzali pracownie i ze wzruszeniem przywoływali historie związane z tym miejscem.

Ukoronowaniem jubileuszu było odsłonięcie w porcie pasażerskim pomnika Małego Rybaka ufundowanego przez absolwentów szkoły oraz wodowanie książki Edwarda Stępnia – absolwenta szkoły z 1974 r. – „Wspomnienia granatowego munduru, czyli morska gawęda krotochwilna” na statku pasażerskim Santa Maria.
W piątkowej uroczystości udział wzięli liczni goście – przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, parlamentarzyści, władze samorządowe, absolwenci, emerytowani pracownicy szkoły, uczniowie, grono pedagogiczne oraz przedstawiciele branży morskiej.

Część pierwsza galerii fotograficznej:

Część druga galerii:

Trzecia i ostatnia część galerii:

Scroll Up