Konferencje naukowe w ZSM

W dniach od 17 do 18 lutego 2017 roku w ramach Festiwalu Nauki i obchodów 50 lecia Zespołu Szkół Morskich im. Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu odbyły się trzy konferencje tematyczne: tłumaczeniowa, koreanistyczna i indonezjanistyczna. Konferencje objęli patronatami honorowymi: Dziekan Wydziału Neofilologii prof. UAM dr hab. Aldona Sopata, Prezes Stowarzyszenia Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS Zofia Rybińska, Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski.

V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA KOREAN HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

W dniach 17-18 lutego 2017 roku w Kołobrzegu odbyła się V międzynarodowa konferencja Korean Humanities and Social Sciences. To spotkanie naukowe od trzech lat współorganizowane jest przez Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Inha University z Incheon w Republice Korei, a w tym roku także z Zespołem Szkół Morskich w Kołobrzegu. Tematyka prelekcji obejmowała szeroki zakres, począwszy od zagadnień językoznawczych, przez meandry literatury aż do problematyki przekładoznawstwa i trudnych kwestii historyczno-politycznych. Poszczególne referaty pogrupowane były w odpowiednio skorelowane sekcje tematyczne. Prelegenci reprezentowali uczelnie z różnych stron świata, zaś profil tych jednostek badawczych jest również zróżnicowany. Badacze z Wietnamu, Wielkiej Brytanii, Korei oraz Polski spotkali się, by zaprezentować najnowsze wyniki prowadzonych przez siebie badań. Wystąpienia pozwoliły nie tylko na wymianę doświadczeń, ale także nawiązanie współpracy i zacieśnienie już istniejących kontaktów międzynarodowych. Mówcami plenarnymi byli profesor dr hab. Jerzy Bańczerowski, wybitny językoznawca i poliglota, władający 13 językami obcymi oraz światowej sławy literaturoznawca z Korea National Open University profesor Jongseong Park.

DRUGA KONFERENCJA INDONEZJANISTYCZNA – JĘZYK, LITERATURA, KULTURA

Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wraz z Zespołem Szkół Morskich w Kołobrzegu w dniach 17-18 lutego 2017 roku (piątek-sobota) zorganizował drugą konferencję indonezjanistyczną. Konferencja ta odbyła się w Kołobrzegu. Tematyka zgłoszonych prelekcji obejmowała szeroki wachlarz tematów, począwszy od zagadnień językoznawczych aż po problematykę przekładoznawczą, ekonomiczną, ochrony środowiska w Indonezji. Poszczególne referaty pogrupowane zostały w odpowiednio skorelowane sekcje tematyczne. Kultura Indonezji jest niezwykle bogata. Jest to kraj wielu wyznań, dialektów, obyczajów, często postrzegany i oceniany stereotypowo. Konferencja miała na celu wymianę wiedzy na temat tego obszaru językowego i zacieśnienie kontaktów pomiędzy naukowcami w Polsce i Indonezji. Swoją obecnością uświetnili obrady attaché kulturalna Republiki Indonezji w RP Pani Jorrie  Andrean, Rektor State University of Surabaya doktor Ketut Prasetyo i prodziekan State Islamic University Sunan Ampel doktor Asep Abbas Abdullah.

 

„MIĘDZY SŁOWAMI”

W dniach 17-18 lutego 2017 roku w Kołobrzegu, odbyła się konferencja Wielkopolskiego Koła Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS współorganizowana z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza i Zespołem Szkół Morskich w Kołobrzegu pt. „Między słowami”. Tematyka konferencji głównie koncentrowała się wokół zagadnień związanych z przekładem, komunikacją i obyczajami w kontekście interkulturowym. Celem konferencji było zwrócenie uwagi na problemy komunikacji w dobie globalizacji i zwiększającej się migracji ludności. Przenikanie się kultur i współegzystowanie różnych narodów na tym samym terenie często rodzi problemy komunikacyjne wynikające z niezrozumienia nie tylko mentalności, obyczajów, ale także mowy ciała i zasad komunikacji wpajanych w danych narodach od dziecka. Kwestie dotyczące grzeczności czy komunikacji niewerbalnej stanowią integralny komponent skutecznej komunikacji przy udziale tłumacza. Tłumacze natomiast nie zawsze zdają sobie sprawę z takich różnic w sytuacjach gdy komunikacja odbywa się przy wykorzystaniu języka pośredniego jakim dla wielu obcokrajowców są angielski, niemiecki, francuski czy hiszpański. Dzieje się tak, ponieważ dla wielu języków mniej popularnych nie ma ustanowionych tłumaczy przysięgłych. Część konferencji została poświęcona tematyce dotyczącej nowoczesnych narzędzi komputerowych wspierających pracę tłumacza. Prelekcje wygłaszali członkowie zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych i pracownicy akademiccy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W obradach uczestniczyła była attaché kulturalna RP dr Edyta Faryś-Kwiatkowska.

 

prof. dr hab. Aleksandra Matulewska

Instytut Językoznawstwa

Wydział Neofilologii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

w Poznaniu

Zdjęcia Andrzej Hładki

Scroll Up