„Meandry Polszczyzny”

24 maja w I Liceum im Mikołaja Kopernika odbył się konkurs polonistyczny „Meandry Polszczyzny” – konkurs z zakresu kultury języka. Celem Konkursu jest zachęcanie uczniów do dbania o poprawną polszczyznę i poszerzania zasobu słownictwa, a tym samym horyzontów myślenia zgodnie z hasłem: „Granice mojego języka wyznaczają granice mojego świata”.

III miejsce w konkursie „Meandry Polszczyzny” zajął Sergiusz Puścian uczeń kl. II Nb.

Scroll Up