Konkurs Recytatorski – „Manifesty Młodych”

W ramach Tygodnia Języka Polskiego, który odbył się w dniach 12-16.10.2015 r., uczniowie naszej szkoły wzięli udział m.in. w konkursie recytatorskim z myślą przewodnią „Manifesty Młodych”. Ideą organizacji spotkania było nie tylko zainteresowanie młodzieży formami liryki i epiki, ale również popularyzowanie poprawności i kultury językowej oraz skłanianie do refleksji nad miejscem młodego człowieka we współczesnym, tak szybko zmieniającym się świecie.

Dwie uczennice – Katarzyna Broniecka z I N oraz Katarzyna Kołodziejska z IV Lb – uzyskały tę samą ilość punktów (39). Decyzją jury, uwzględniając kryterium tematyczne, I miejsce przyznano ostatecznie Katarzynie Kołodziejskiej, II miejsce zajęła Katarzyna Broniecka z I N, a III Patrycja Chrobak z III N (38 p.).

Zwycięskie teksty: Katarzyna Broniecka zarecytowała autorski, liryczno-nostalgiczny tekst napisany prozą pt. „Anioł mojego dzieciństwa”, Katarzyna Kołodziejska zaprezentowała wiersz „Miejmy nadzieję” Adama Asnyka, natomiast „Życie na poczekaniu” noblistki Wisławy Szymborskiej wybrała Patrycja Chrobak.

Największą popularnością wśród uczestników cieszyły się wiersze Adama Asnyka (głównie manifest ideowy pozytywizmu „Do młodych”) oraz Kazimierza Przerwy-Tetmajera (tu utwór o kondycji człowieka u schyłku wieków – „Koniec wieku XIX”). Nie mogło również zabraknąć sztandarowego wiersza młodych ludzi epoki romantyzmu – „Ody do młodości” Adama Mickiewicza.

Recytację utworów oceniało (uwzględniano takie kryteria, jak intonację i barwę głosu, dykcję czy pamięciowe opanowanie tekstu) trzyosobowe jury: mgr Barbara Jasnoch (przewodnicząca), mgr Mariusz Rakoski (nauczyciel języka polskiego), Kevin Grabowski (uczeń klasy I N).

Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w styczniu 2016 r.

MR

Scroll Up