Podsumowanie programu „Bezpieczna Szkoła”

Szkoła nasza uczestniczy w realizacji programu bezpieczna szkoła. Realizujemy go współpracując z Państwową Inspekcją Pracy Inspektoratem Okręgowym w Szczecinie. W dniu 11 czerwca br. miało miejsce podsumowanie tego programu na terenie naszej szkoły, na które zostały zaproszone inne szkoły województwa zachodniopomorskiego uczestniczące w jego realizacji. Była, więc to doskonała okazja do zaprezentowania działalności szkół w kierunku promowania bezpieczeństwa pracy. Na boisku przed budynkiem szkoły zorganizowano punkty różnych porad, konsultacji i szkoleń.

Bezpieczna Szkoła

My, jako Zespół Szkół Morskich zaprezentowaliśmy udzielanie pierwszej pomocy przed medycznej. Punkt ten zorganizowała ze swoimi uczniami Pani Beata Hływa. Pan Czesław Krewski w oparciu o warsztaty szkolne przygotował pokazy sprzętu ratownictwa morskiego. Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie przeprowadziło zajęcia pokazowe jak dbać o zdrowy układ oddechowy i tzw. szkołę prostych pleców. Przedsiębiorstwo Handlowo techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego SUPON z Koszalina przedstawiło swój sprzęt ochron osobistych. Były także punkty konsultacyjne z zakresu porad prawnych obsługiwane przez pracowników Państwowej Inspekcji Pracy W szczecinie. Przybyło dużo zaproszonych gości i uczestników, którym wręczono podziękowania za pracę i tradycyjne upominki. Nad całością pod względem organizacyjnym czuwał koordynator z ramienia szkoły nauczyciel Eugeniusz Piątek.

Scroll Up