Profilaktyka w internacie

Młodzież internacka z przyjemnością włącza się w różne działania: kulturalne, charytatywne, sportowe. Wspólnie celebrujemy różne święta i uroczystości. Staramy się również wyjść naprzeciw problemom młodych ludzi i podejmujemy działania z zakresu profilaktyki, w tym profilaktyki zachowań ryzykownych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

W dniu 11.03.2024 r. w świetlicy internatu odbyło się spotkanie naszej młodzieży z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kołobrzegu p. Elżbietą Kotus – asystentem Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. Zaproszony gość przedstawił prezentację multimedialną „Uzależnienia mogą Cię zniszczyć!”. Prezentacja dotyczyła szkodliwości środków lub substancji, których używanie łączy się zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia oraz może prowadzić do uzależnień, także dostępnych form pomocy osobom zagrożonym uzależnieniem.

W celu lepszego zrozumienia i zobrazowania poruszanych tematów uczestnicy mieli możliwość założenia specjalnych okularów: alkogogli i narkogogli, które sprawiają, że świat wygląda podobnie jak po zażyciu narkotyków lub wypiciu alkoholu. Założenie tych okularów skutkowało podwójnym widzeniem, spowolnieniem czasu reakcji, problemem z ustaleniem odległości, myleniem kierunków, pogorszeniem koordynacji ruchowej, zniekształceniem widzianego obrazu.

Scroll Up