Egzamin na sternika motorowodnego

Dnia 08.11.2023 r. odbył się egzamin na sternika motorowodnego. Do egzaminu przystąpiło 19 uczniów naszej szkoły. W pierwszym etapie uczniowie musieli rozwiązać test zawierający 75 pytań  w drugim natomiast musieli wykazać się praktyczną umiejętnością manewrowania jachtem motorowym. Wszyscy nasi uczniowie zdali egzamin zarówno teoretyczny jak i praktyczny.

Serdecznie wszystkim gratulujemy. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą zdobyć uprawnienia motorowodne czy żeglarskie na zajęcia z wychowania morskiego. Następny egzamin na sternika motorowodnego odbędzie się w czerwcu. Zapraszamy

Scroll Up