Finał VII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żegludze i Drogach Wodnych

03 marca 2023 roku na Wydziale Nauk Geograficznych w Bydgoszczy Olimpia Kosek z klasy IIN brała udział w finale VII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żegludze i Drogach Wodnych. Organizatorami konkursu byli Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych oraz Centrum Informacji i Promocji Śródlądowych Dróg Wodnych w Bydgoszczy. W tegorocznej edycji po wewnętrznych eliminacjach wzięło w niej udział 44 uczniów z 12 szkół z całej Polski.

Jury konkursu stanowili:

przedstawicielka Ministerstwa Infrastruktury Marta Kunicka, Naczelnik Wydziału Dróg Wodnych w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej,
przedstawiciel Wód Polskich Szymon Grzegorzewicz, Kierownik Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Bydgoszczy,
Honorowy Prezes bydgoskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Transportu RP Edward Ossowski.
Kierownik Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych Wydziału Nauk Geograficznych UKW w Bydgoszczy dr Michał Habel, prof. uczelni.
Po etapie pisemnym, do ścisłego finału przeprowadzanego w formie ustnej, awansowało jedenastu najlepszych uczniów. W ich gronie Olimpii nie udało się znaleźć, ale organizatorzy podziękowali jej za wysoki poziom pierwszego etapu. Po trzech rundach pytań ze strony Jury wyłoniono laureatów VII Olimpiady. Zostali nimi uczniowie klas maturalnych z Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu i Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ze Szczecina. Po egzaminie zawodowym było im łatwiej.

Patronat honorowy nad VII Olimpiadą objęli:

Minister Infrastruktury – Andrzej Adamczyk,
Wojewoda Kujawsko-Pomorski – Mikołaj Bogdanowicz,
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
Prezydent Miasta Bydgoszczy – Rafał Bruski.
Nagrody główne dla laureatów ufundowali:

Związek Miast i Gmin Nadnoteckich,
Związek Polskich Armatorów Śródlądowych,
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP.
Ponadto wspierają nasze wydarzenie:

Morski Port Gdańsk SA,
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie,
Liga Morska i Rzeczna.
Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy o drogach wodnych i morzu, transporcie wodnym, żegludze, żeglarstwie, polskich i europejskich rzekach, kanałach, ich znaczeniu gospodarczym i rozwojowym, walorach turystycznych wód powierzchniowych, aspektach ekologicznych i prozdrowotnych turystyki wodnej.

Do zobaczenia za rok na VIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Żegludze i Drogach Wodnych! Gratulujemy Olimpii odwagi i życzymy sukcesu w przyszłym roku i zapraszamy wszystkich!

Scroll Up