VI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żegludze i Drogach Wodnych

W dniu 8 kwietnia 2022 roku miał miejsce finał VI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żegludze i Drogach Wodnych. Organizatorami konkursu była Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych, Instytutu Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Centrum Informacji i Promocji Śródlądowych Dróg Wodnych w Bydgoszczy. Naszą szkołę reprezentowali: Anna Jagielska 1M, Jakub Kochanowski IVNA i Igor Kwiatkowski IVNB.

Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy o drogach wodnych i morzu, transporcie wodnym,  żegludze, żeglarstwie, polskich i europejskich rzekach, kanałach, ich znaczeniu gospodarczym i rozwojowym, walorach turystycznych wód powierzchniowych, aspektach ekologicznych i prozdrowotnych turystyki wodnej.

W konkursie brali uczniowie z  dziesięciu szkół z całej Polski, w II etapie Olimpiady wzięło udział  35 uczniów. Przybyłych gości powitał Dyrektor Instytutu Geografii UKW,

Jury konkursu stanowili:
przedstawicielka Ministerstwa Infrastruktury, Naczelnik Wydziału Dróg Wodnych w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej,
przedstawiciel Wód Polskich, Kierownik Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Bydgoszczy,
pracownik Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych Instytutu Geografii UKW w Bydgoszczy,
Po etapie pisemnym, do ścisłego finału – etapu ustnego, awansowało 8 najlepszych uczniów. W ich gronie znalazł się: Igor Kwiatkowski uczeń IV Nb.

Po trzech rundach pytań ze strony Jury udało się wyłonić laureatów VI Olimpiady. Zostali nimi:
I miejsce – uczeń z Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ze Szczecina,
II miejsce – Igor Kwiatkowski z Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu
III miejsce – uczeń z Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ze Szczecina.

GRATULUJEMY!

Scroll Up