Realizacja programu profilaktycznego

W listopadzie zakończono realizację działań profilaktycznych finansowanych z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w Kołobrzegu. Dzięki dotacji możliwe było:

– przeprowadzenie zajęć profilaktycznych NOE dla uczniów wszystkich klas I,

– przeprowadzenie spotkań Jestem Trzeźwym Kierowcą dla uczniów wszystkich klas trzecich i czwartych,

– udział wszystkich uczniów w zajęciach poświęconych przemocy.

Sfinansowano również zakup 6 rowerów, które urozmaiciły działalność    Koła Rowerowego Szprycha działającego w internacie oraz poczęstunek na dwóch wycieczkach rowerowych.

Dotacja pozwoliła również na zakup atrakcyjnych nagród dla uczestników Turnieju Bilardowego, który odbył się w listopadzie.

Łączna kwota dotacji udzielonej szkole z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w Kołobrzegu:  7.000 zł.

Scroll Up