Bezpieczna i przyjazna szkoła

Dnia 12 listopada 2014 r. 130 uczniów klas pierwszych i 105 uczniów klas trzecich wzięło udział w projektach „Zielona Energia” oraz „Zachodniopomorska sieć szkół promujących zdrowie” realizowanych przez WOPR Zachodniopomorski przy współpracy z WFOŚ i GW w Szczecinie oraz w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Młodzież pogłębiła wiedzę i zdobyła umiejętności z zakresu ekologii, działań prozdrowotnych, pierwszej pomocy ora z zakresu bezpieczeństwa wodnego.

Projekty „Zielona Energia”  oraz „Zachodniopomorska sieć szkół promujących zdrowie”

Podczas zajęć młodzież miała okazję ćwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie nabywając tym samym umiejętność wykonywania czynności ratujących życie.  Uczniowie na stacji ”Eko Rodzina” pogłębili swoją wiedzę na temat zasad proekologicznych zakupów, segregacji odpadów, oznakowania występującego na opakowaniach produktów spożywczych. Istotnym elementem warsztatów było również promowanie zdrowego stylu życia – uczniowie  zbadali swój organizm za pomocą wagi  do badania składu ciała, dowiedzieli się ile mają mięśni, tłuszczu, jaki mają wskaźnik BMI i czy są narażeni na zachorowania na choroby układu krążenia. Młodzież spalała kalorie i wytwarzała energię wykonując zadania na ergometrze i rowerze stacjonarnym uświadamiając sobie na ile czasu starczy energia do zasilenia: drukarki, konsoli do gry, komputera, telewizora czy lodówki.

Spośród uczniów klas pierwszych zostało wybranych 6 osób, które utworzą „Młodzieżową Drużynę WOPR”. Zakwalifikowani uczestnicy zostaną objęci szkoleniem
z zakresu pierwszej pomocy, kompetencji komunikacyjnych, umiejętności prowadzenia zajęć szkoleniowych oraz  ratownictwa wodnego dla poziomu kompetencji Młodszego Ratownika WOPR. Szkolenie organizowane będzie w formie wyjazdowej w dniach 12-14 grudnia 2014 roku w Szczecinie. Spośród uczniów z klas trzecich została wyłoniona 5 osobowa drużyna szkoły, która reprezentować będzie placówkę  podczas finału wojewódzkiego w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie w dniu 14 listopada 2014 roku. Szkołę reprezentować będą: Hubert Paluszkiewicz, Krzysztof Kalupa, Eryk Jachimowicz, Maciej Śliwiany, Łukasz Niedziałkowski (klasa III Mb).

Przedsięwzięcie obejmuje 21 szkół ze wszystkich powiatów w województwie zachodniopomorskim. Projekty „Zachodniopomorska sieć szkół promujących zdrowie” skierowany jest do pierwszoklasistów, natomiast „Zielona Energia” skierowany jest
do uczniów klas trzecich. Oba projekty realizowane są dwuetapowo i zakładają przeprowadzenie cyklu szkoleń w formie warsztatów.

 

Koordynator  projektu: Beata Hływa.

Scroll Up