Category Archives: Ogłoszenia

Kurs podstaw elektroniki

Miło nam poinformować, że po zakończonym kursie Arduino, rusza pierwsza edycja „Kursu podstaw elektroniki”. Kurs prowadzony będzie w szkolnym laboratorium elektrotechniki (budynek warsztatów szkolnych) we wtorki o godzinie 15:00.

Jeśli chcesz poznać podstawowe prawa rządzące elektroniką, sprawdzić w działaniu Prawo Ohma czy w końcu samodzielnie budować własne obwody! Ten kurs jest dla Ciebie!

Startujemy we wtorek 27.02.2018r

Zapraszamy !

Zapisz się korzystając z formularza: FORMULARZ – LINK

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona!

„Nowa jakość kształcenia zawodowego” – harmonogram zajęć w lutym

Ubezpieczenia cargo – luty 2018 r.

Zarządzanie firmą lotniczą i infrastruktura portów lotniczych – luty 2018 r.

„Nowa jakość kształcenia zawodowego” – harmonogram zajęć w lutym

Bezpieczny łańcuch dostaw – luty 2018 r.

Walentynki dla Darka

We wtorek 13 lutego 2018 roku odbędzie się zbiórka pieniędzy na leczenie rehabilitacyjne dla naszego kolegi – Darka Niedzieli.

Darek był uczniem klasy maturalnej Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu. 25.10.2008 r. wracał do domu z zajęć dodatkowych w szkole i uległ wypadkowi samochodowemu. Dzisiaj Darek ma 28 lat, a jego powrót do zdrowia wymaga leczenia specjalistycznego i bardzo intensywnej rehabilitacji.

Pomoc dla hospicjum

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą wesprzeć kołobrzeskie Hospicjum podczas kwesty na cmentarzu w dniu 1 listopada, do zgłaszania się w szkole we wtorki lub czwartki do Pani Aliny Hajdamowicz (sala 207). Można również zgłaszać się do Pani Hajdamowicz w siedzibie Hospicjum na ul. Radomskiej 10 a (w poniedziałki, środy lub piątki).

Akcja planowana jest 1 listopada w godzinach 9 – 16, czas kwestowania dla Wolontariusza jest dowolny, w zależności od możliwości 🙂

Praca szuka naszych absolwentów!!!

Polska Żegluga Morska S.A. zatrudni od zaraz absolwentów klas nawigacyjnych naszej szkoły.

Kontakt:
Dział Kadr Morskich (e-mail można wysłać ze strony PŻM za pomocą formularza).
Plac Rodła 8
70-419 Szczecin
tel.: (+48) 913594161
fax: (+48) 913594295

Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie ustalenia opłaty za zamieszkanie uczniów w internacie

Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie odpłatności za pokoje w internacie

Dokumenty opublikowane na stronach internetowych Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu zapisane zostały w formacie *.pdf. Jeżeli twój komputer nie odczytuje tych plików, nie możesz ich otworzyć, prawdopodobnie nie masz zainstalowanego czytnika plików *.pdf.
Dopasuj wersję czytnika do swojego systemu operacyjnego, języka, pobierz plik i zainstaluj. Oprogramowanie jest freeware i nie wymaga wnoszenia jakichkolwiek opłat licencyjnych.

Czytnik *.pdf firmy Adobe dostępny pod linkiem.

Harmonogram egzaminów poprawkowych – sierpień 2017 r.

Harmonogram egzaminów poprawkowych w Zespole Szkół Morskich

 

Dokumenty opublikowane na stronach internetowych Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu zapisane zostały w formacie *.pdf. Jeżeli twój komputer nie odczytuje tych plików, nie możesz ich otworzyć, prawdopodobnie nie masz zainstalowanego czytnika plików *.pdf.
Dopasuj wersję czytnika do swojego systemu operacyjnego, języka, pobierz plik i zainstaluj. Oprogramowanie jest freeware i nie wymaga wnoszenia jakichkolwiek opłat licencyjnych.

Czytnik *.pdf firmy Adobe dostępny pod linkiem.

Spotkanie Rodziców i Uczniów klas pierwszych

Uwaga uczniowie klas I w roku szkolnym 2017/2018: 1.09.2017 r. odbędzie się spotkanie Rodziców i Uczniów klas pierwszych z wychowawcami i nauczycielami:

  • godz. 12:00 – klasa I Logistyczna,
  • godz. 13:00 – klasa I Mechaniczna,
  • godz. 14:00 – klasa I Nawigacyjna.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 – godzina 10, 4 września 2017 r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji i pomiar mundurów

GIMNAZJALISTO!!!

6 lipca 2017 r. komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

 PAMIĘTAJ – PRZYJDŹ   KONIECZNIE

 

W tym dniu:

– możesz odebrać skierowanie na bezpłatne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy w danym zawodzie,
-odbędzie się pomiar umundurowania dla kandydatów do klas pierwszych.

Przypominamy ZSM jest szkołą mundurową (mundur jest obowiązkowy) oraz szkołą, która kształci w konkretnych zawodach, dlatego musisz dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

Pomiar umundurowania dla kandydatów do klas pierwszych odbędzie się w dniach:

•    6.07.2017 r.  w godzinach 14.00 – 19.00,
•    7.07.2017 r. w godzinach 9.00 – 16.00,
•    8.07.2017 r. w godzinach 9.00 – 15.00.

7.07.2017 r. (między godziną 10-13) możesz wykonać badania u lekarza medycyny pracy z uprawnieniami do przeprowadzania badań profilaktycznych marynarzy.

Wspomnień czar – rok szkolny 1976/1977, 1977/1978 i 1978/1979

Kolejny rok funkcjonowania szkoły. Na zdjęciach między innymi: pierwsza dziewczyna w szkole, słuchacze z Wietnamu, kapitan W. Gorządek oraz jacht Wojewoda Koszaliński.

Rok szkolny 1971/1972

Kolejny odcinek zdjęć archiwalnych z naszej kroniki. Przedstawiamy między innymi pracę na statku, a także egzamin maturalny.

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017

Spotkanie uczniów i rodziców klas pierwszych z dyrekcją szkoły, nauczycielami i wychowawcami odbędzie się 31 sierpnia 2016 r.

12:00 – klasa L (logistyczna)

13:00 – klasa M (mechaniczna)

14:00 – klasa N (nawigacyjna)


Inauguracja roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół Morskich – 1 września 2016 r. godzina 10:00 – na boisku szkolnym. Ceremonię szkolną poprzedzi msza św. z okazji rozpoczęcia roku szkolnego i katechetycznego w intencji młodzieży i kadry pedagogicznej w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego przy ulicy Jedności Narodowej o godzinie 9:00.


Internat kwateruje uczniów klas pierwszych 31 sierpnia od godziny 7:00, uczniów pozostałych klas od godziny 16:00.

Harmonogram egzaminów maturalnych w sesji poprawkowej

Egzamin poprawkowy matury odbędzie się w dniach:


EGZAMINY PISEMNE – 23.08.2016 r.

j. polski – sala 101 – godz.9.00

1. Barbara Piątek- przewodnicząca zespołu

2. Małgorzata Grabek

3. Monika Jabłonowska

4. Anna Walczak- ZSEH

Matematyka – sala 101 – godz. 9.00

1. Barbara Piątek – przewodnicząca zespołu

2. Małgorzata Grabek

3. Monika Jabłonowska

4. Anna Walczak- ZSEH

J.angielski – sala 102 – godz.9.00

1. Magdalena Wendorf-Rogaczewska- przewodnicząca zespołu

2. Tomasz Bakalarek

3. Wioleta Wojtaszek- ZSEH

J.angielski – sala – 103 godz.9.00

1. Beata Hływa-przewodnicząca zespołu

2. Gabriela Antos

3. Halina Stemplewska

na egzaminy pisemne proszę o przybycie do szkoły o godz. 8.00


EGZAMINY USTNE – 24.08.2016 r.

j. niemiecki – sala 102 – godz. 8.00

1. Katarzyna Kaczmaryk-Abram – przewodnicząca

2. Jolanta Zalewska-Walczyk-ZSEH

ZSEH- Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu

Nauczyciele oddelegowani do Zespołu Szkół Ekonomiczno- Hotelarskich w Kołobrzegu na egzamin maturalny w sesji poprawkowej:

23.08.2016 r. godz.9.00 – P.Danuta Skawińska, Michał Szmyt, Wojciech Broniecki.

24.08.2016 r. godz.9.00 – Elżbieta Puc, Aleksandra Djurić, Hanna Hyrcza-Falkowska.

Komunikat w sprawie egzaminów maturalnych w sesji „poprawkowej” – sierpień 2016

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że:

1.    Egzamin maturalny w sesji „poprawkowej” przeprowadzany jest tylko z przedmiotów obowiązkowych.

2.    Prawo przystąpienia do egzaminu „poprawkowego” w 2016 r. przysługuje:

       a) absolwentowi, który przystępował do egzaminu maturalnego w „nowej” formule w sytuacji, gdy na dzień 5 lipca ze wszystkich egzaminów obowiązkowych ma niezdany jeden (pisemny lub ustny), do tego egzaminu przystępował w maju/czerwcu bieżącego roku i egzamin ten nie był unieważniony oraz przystąpił do części pisemnej z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego, który także nie był unieważniony,

      b) absolwentowi, który przystępował do egzaminu maturalnego w „starej” formule w sytuacji, gdy na dzień 5 lipca ze wszystkich egzaminów obowiązkowych ma niezdany jeden (pisemny lub ustny), do tego egzaminu przystępował w maju/czerwcu bieżącego roku i egzamin ten nie był unieważniony.

3.    Zdający, który spełnia wymogi prawne i zamierza przystąpić do egzaminu „poprawkowego”, musi złożyć w terminie do dnia 12 lipca 2016 r. pisemne oświadczenie do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora) w macierzystej szkole albo do OKE w Poznaniu, jeżeli deklarację wyboru przedmiotów na egzamin maturalny przeprowadzany w maju bieżącego roku składał bezpośrednio w OKE.

       Oświadczenie dla absolwentów przystępujących do egzaminu w „nowej” formule
(Załącznik 7a_N)   Druk do pobrania …

Oświadczenie dla absolwentów przystępujących do egzaminu w „starej” formule
(Załącznik 7b_S)   Druk do pobrania …

Harmonogram egzaminów poprawkowych w Zespole Szkół Morskich – sierpień 2016 r.

23 sierpnia 2016 r.  (wtorek) – godz. 9.00  – matematyka –  egzamin pisemny
Skład komisji: Przewodniczący –P. L. Pieczyński
P. L. Pieczyński
P. St Kowgan
P.K. Budzich
P. J. Markiewicz
P.  J. Żbikowska
P. M. Kreis-Pasikowska
24 sierpnia 2016 r.  (środa) – godz. 10.00  – matematyka –  egzamin ustny
Skład komisji: Przewodniczący –P. L. Pieczyński
P. J. Markiewicz
P. M. Kreis-Pasikowska
24 sierpnia 2016 r.  (środa) – godz. 8.00  – matematyka –  egzamin ustny
Skład komisji: Przewodniczący –P.J. Hudziak
P. K. Budzich
P. St Kowgan
P.  J. Żbikowska
24 sierpnia 2016 r.  (środa) – godz. 8.00  – okrętowe silniki tłokowe
Skład komisji: Przewodniczący –P. L. Pieczyński
P. A. Kościelny
P. P. Sobiczewski
25 sierpnia 2016 r.  (czwartek) – godz. 8.00  -maszyny i urządzenia okrętowe, rysunek techniczny maszynowy
Skład komisji: Przewodniczący –P. L. Pieczyński
P. A. Kościelny
P. P. Sobiczewski
25 sierpnia 2015 r. (czwartek) – godz. 12.00 –język niemiecki
Przewodniczący –P. J. Żbikowska
P. H. Hyrcza-Falkowska
P.  K. Kaczmaryk Abram
25 sierpnia 2016 r. (czwartek) – godz. 12.00-  biologia
Przewodniczący –P. J. Żbikowska
P. E. Stachowiak
P.  K. Kaczmaryk Abram
25 sierpnia 2016 r. (czwartek) – godz. 10.00 –astronawigacja, łączność morska oraz GMDSS
Przewodniczący –P. J. Żbikowska
P. J. Rygiel
P. Ł. Głodowski
25 sierpnia 2016 r. (czwartek) – godz. 8.00 – chemia
Przewodniczący –P. J. Żbikowska
P. K. Budzich
P. J. Hudziak
25 sierpnia 2016 r. (czwartek) – godz. 8.00 – fizyka
Przewodniczący –P. J. Żbikowska
P. A. Cybulska
P. J. Hudziak
25 sierpnia 2016 r. (czwartek) – godz. 10.00 – język angielski
Przewodniczący –P. J. Hudziak
P. A. Malinowski
P. R. Grzesik Grzenicka
 P.W. Pasikowski
26 sierpnia 2016 r. (piątek) godz. 8. 00 – termodynamika i chemia techniczna,
Przewodniczący –P. J. Żbikowska
P. A. Kościelny
P.  P. Sobiczewski

Odbiór świadectw maturalnych

5 lipca 2016 r. (wtorek) od godziny 11:00 – wydawanie świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego.

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

Zakończenie roku szkolnego 24.06.2016 r. (piątek),

7:00 – msza św. W Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego

ul. Jedności Narodowej,

8:00 – uroczystość zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich.

Bibliografia do prezentacji (matura 2010-2015)

Uwaga maturzyści

Osoby, które ukończyły szkołę w latach 2010–2015 i złożyły deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego z języka polskiego w części ustnej proszone są o doręczenie do dnia 6 kwietnia 2016 r. bibliografii do prezentowanego tematu z języka polskiego. Wymieniony dokument należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach zapakowany w foliowej „koszulce”.

Niedotrzymanie terminu oddania bibliografii jest równoznaczne z nieprzystąpieniem do egzaminu maturalnego z języka polskiego w części ustnej.

Zapraszamy
do Kościoła Franciszkanów
przy ul. Jedności Narodowej 68
w Kołobrzegu
na mszę św. w intencji za powrót do zdrowia
Barbary Michalskiej
13 grudnia 2015 r. o godz. 13:00
jak również na kiermasz
z którego dochód przekazany będzie na leczenie Basi.
Kiermasz rozpocznie się o godz. 9:00 przy Kościele

choinka

Zapraszają
koleżanki i koledzy,
oraz uczniowie
z Zespołu Szkół Morskich
w Kołobrzegu

Barbórka dla Basi

W dniu 2 grudnia 2015 r. od godz. 8:45 na I piętrze w Zespole Szkół Morskich w Kołobrzegu odbędzie się kiermasz charytatywny „Barbórka dla Basi”.
Barbara Michalska – Michasia jest od 20 lat nauczycielem w naszej szkole. Lubiana, ceniona i szanowana jako nauczyciel, wychowawca i koleżanka. Od kilku miesięcy zmaga się z chorobą nowotworową, aktualnie konieczne jest wdrożenie leku nierefundowanego przez NFZ, ale którego zakup przekracza możliwości finansowe rodziny.

Michasia

Całkowity dochód z kiermaszu zostanie przekazany na konto fundacji, która objęła pomocą Basię.
Zapraszamy i czekamy na Was.

Link do strony internetowej fundacji ALIVIA, gdzie bezpośrednio możesz wesprzeć Basię…

Spotkanie z rodzicami klas pierwszych – (piątek) 2.10.2015 r.

Spotkanie z rodzicami klas pierwszych 2.10.2015 r. o godz. 14:00 w salach:

Sala nr 8 – IEPiT – wych. P. H. Hyrcza–Falkowska
Sala nr 13 – IM – P. A. Kościelny
Sala nr 110 – IN – P. R. Froncala
Sala nr 201 – IL – P. M. Kadrzyńska

Uroczystość mianowania Uczniów klas I

Tradycyjnie, z początkiem października każdego roku nasza szkoła obchodzi uroczystość Dnia Edukacji Narodowej – święta Rodziców, Nauczycieli i Uczniów. Tego dnia symbolicznie przyjmujemy do szkolnej społeczności Uczniów klas I Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy. Serdecznie zapraszamy w dniu 2 października 2015 r. (piątek) na uroczystość mianowania Uczniów klas I.

Porządek uroczystości:

  • godz. 10.00, bazylika katedralna p.w. Wniebowzięcia NMP, msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji biskupa Krzysztofa Zadarko w intencji pomyślności Uczniów, Rodziców, Nauczycieli,
  • godz. 12.00, port jachtowy Marina Solna, ulica Warzelnicza, uroczystość mianowania Uczniów klas I.

Dziedzictwo utracone – dziedzictwo ocalone – MORZE

Serdecznie zapraszamy na kołobrzeskie obchody Europejskich Dni Dziedzictwa – to już w sobotę 26 września 2015 r. Jednym z głównych punktów programu jest przemarsz naszej Kompanii Honorowej ulicami Kołobrzegu. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie: koncerty, zwiedzanie okrętów, wykłady historyczne i dużo innych atrakcji. Szczegóły na plakacie.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

 1 września 2015 r. – godzina 8:00.

Ceremonię szkolną poprzedzi msza św. z okazji rozpoczęcia roku szkolnego i katechetycznego
w intencji młodzieży i kadry pedagogicznej w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego o godzinie 7:00.

Serdecznie zapraszamy.

Scroll Up