Category Archives: Ogłoszenia

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej 2021 r.

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej odbędzie się 24 sierpnia 2021 r., o godzinie 09:00.

Wyniki naboru 2021/2022

Lista kandydatów do klas I na rok szkolny 2021/2022 do Zespołu Szkół Morskich będzie opublikowana na tablicy ogłoszeń  22.07.2021 r. o godzinie 10:00 w holu szkoły.

Odbiór świadectw maturalnych, informacji o wynikach oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Serdecznie gratulujemy uczniom, którzy odnieśli sukces maturalny 🙂

Świadectwa maturalne, informacje o wynikach oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie można odebrać w sekretariacie szkoły w godzinach 09:00-13:00.

Informacje dla absolwentów uprawnionych do zdawania egzaminu poprawkowego.

Rozdanie świadectw maturalnych, informacji o uzyskanych wynikach oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla Absolwentów 2021 r. i przystępujących do egzaminu ponownie

dnia 5 lipca 2021 r. o godz. 10:00.

Harmonogram egzaminów poprawkowych

Harmonogram egzaminów poprawkowych w Zespole Szkół Morskich w Kołobrzegu:

  • 26 sierpnia 2021 r. (czwartek) – godz. 9.00 – język angielski,
  • 26 sierpnia 2021 r. (czwartek) – godz. 9.00 –pracownia rysunku technicznego, eksploatacja siłowni okrętowych – symulator,
  • 26 sierpnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9.00 – nawigacja,
  • 25 sierpnia 2020 r. (środa) – godz. 9.00 – matematyka.

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Kołobrzegu odbędzie się 25.06.2021.  na boisku szkolnym, o niżej podanych godzinach dla poszczególnych klas:
I N       – godz. 8:00,
II Na   – godz. 8:45,
II Nb   – godz. 9:30,
III Na  – godz. 10:15,
III Nb  – godz. 11:00,

I M      – godz. 8:15,
II Ma – godz. 9:00,
II Mb – godz. 9:45,
III M   –  godz. 10:30,

IL         – godz. 8:30,
II La    – godz. 9:15,
II Lb    – godz. 10:45,
III L     – godz. 11:15.

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – sesja czerwiec 2021

Egzamin praktyczny

DataGodzinaSzkołaKwalifikacjaSala
21.06.202109.00TTAU.22101
21.06.202109.00TTAU.22102
21.06.202109.00TTAU.22201
21.06.202109.00TMAU.41SG
21.06.202113.00TTAU.32101
28.06.202109.00TMMG.327

Egzamin pisemny

DataGodzinaSzkołaKwalifikacjaSala
22.06.202108.00TTAU.22109
22.06.202108.00TTAU.22110
22.06.202108.00TTAU.2213
22.06.202110.00TTAU.32109
22.06.202110.00TMAU.4113

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba, która nie  przebywa w izolacji domowej, nie jest objęta kwarantanną i nie ma objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19

  • Listy z nazwiskami zdających znajdować się będą na drzwiach sal egzaminacyjnych
  • Na egzamin należy przybyć ok. 30 wcześniej, pamiętając o obowiązującym reżimie sanitarnym (dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły oraz Sali egzaminacyjnej, obowiązek zakrywania ust i nosa – maseczki).
  • Należy mieć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem
  • EGZAMIN PISEMNY: kalkulator prosty
  • EGZAMIN PRAKTYCZNY NAWIGATOR MORSKI: czarny długopis, kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi sinus i cosinus, trójkąty nawigacyjne 2 szt., przenośnik nawigacyjny, cyrkiel
  • EGZAMIN PRAKTYCZNY TECHNIK MECHANIK OKRĘTOWY I TECHNIK LOGISTYK: kalkulator prosty i czarny długopis

Konkurs – Młodość Wolna Od Papierosa

Pomiar umundurowania

Pomiar umundurowania dla kandydatów do klas pierwszych odbędzie się w dniach:
 •   22.07.2021 r  w godzinach 10.00 – 18.00,
•    23.07.2021 r. w godzinach  9.00 – 16.00,
•    24.07.2021 r. w godzinach  9.00 – 13.00.

Obecność  kandydata obowiązkowa!

Koszt umundurowania:
•    Dziewczęta – 875 zł za komplet,
•    Chłopcy – 850 zł za komplet.
Płatność  winna być dokonana gotówką w dniu pomiarów.
Istnieje możliwość płatności w ratach:
I rata:
•    dziewczęta 500 zł, płatna w dniu pomiaru 22,23,24. 07. 2021 r.,
•    chłopcy 500 zł, płatna w dniu pomiaru 22,23,24. 07. 2021 r.                                                                                    
II rata:                                                                                                
•   dziewczęta 375 zł, płatna w dniu wydawania munduru,                                                   ,
•   chłopcy 350 zł, płatna w dniu wydawania munduru.

PŻM: oferta pracy dla motorzystów

Aplikacja PZM

Scroll Up