Category Archives: Ogłoszenia

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Od 1 kwietnia 2021 r. Główny Urząd Statystyczny realizuje Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.
Szczegółowe informacje na temat spisu dostępne są na stronie internetowej https://spis.gov.pl/ oraz pod numerem infolinii +48 22 279 99 99.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Przypominamy, że 7,8,9 kwietnia są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Politechnika Koszalińska zaprasza…

.. na wirtualny dzień otwarty.

Skarpetkowe wyzwanie

W marcu obchodzimy Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Zapraszamy wszystkich do podjęcia‚ skarpetkowego wyzwania. Zrób zdjęcie siebie lub przyjaciół w dwóch różnych, kolorowych skarpetkach. Akcja ta ma na celu uświadomienie, że osoby dotknięte  tą genetyczną chorobą mają takie same potrzeby: tolerancji, szacunku i akceptacji. Pokaż swoje wsparcie i prześlij zdjęcie do 20.03.2021 na adres k.mikolajewski@zsmor.pl.

Zdjęcia zostaną opublikowane na szkolnej stronie FB.

Staże i nowe kwalifikacje gwarancją rozwoju uczniów szkoły morskiej w Kołobrzegu

Wystartował u nas w szkole program „Staże i nowe kwalifikacje gwarancją rozwoju uczniów szkoły morskiej w Kołobrzegu”. Celami szczegółowymi projektu są m.in: zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych uczniów, rozwój praktycznych umiejętności zawodowych uczniów w ramach organizowanych staży u pracodawców oraz wzmocnienie atrakcyjności edukacyjnej poprzez doposażenie ich w sprzęt odzwierciedlający naturalne warunki pracy.

Więcej szczegółów na Librusie w dziale „Ogłoszenia”.

Biblioteka w czasie COVID-19

Biblioteka szkolna czynna jest w każdy poniedziałek od 11 do 14.
W każdy inny dzień może być otwarta na wcześniejsze zgłoszenie ucznia lub nauczyciela.
Zgłaszać można na adres mailowy biblioteki, na clasroom’ach bibliotecznych lub na Librusie.
Zapraszamy.

Ważne termin dla klas I-III

22 stycznia 2021 r. (piątek) – termin wystawiania ocen śródrocznych w klasach I-III.

25 stycznia 2021 r. (poniedziałek) – II semestr dla klas I-III

Harmonogram zajęć na warsztatach szkolnych

I N
Poniedziałek 7 XII 2020 r.
lekcje 1-8  godz.  8.00-15.25: Wiedza marynarska (6 godzin wg planu + 2 godziny z 14 XII)

I M
Wtorek 8 XII 2020 r.
Lekcje 1-8 godz. 8.00-15.25: Techniki warsztatowe (4 godziny wg planu + 4 godziny z 15 XII 2020 r.)

IIMB
Czwartek 10 XII 2020 r.
Lekcje 1-4 godzina 8.00- Techniki warsztatowe (2 godziny wg planu + 2 godziny z 17 XII 2020 r.)

II MA
Piątek 11 XII 2020
Lekcje 1-7. godzina 8.00- 14.30 Techniki warsztatowe (5 godziny wg planu + 2 godziny z 18 XII 2020 r.)

Konkurs plastyczny „Razem Przeciwko AIDS”

Harmonogram zajęć stacjonarnych

Harmonogram zajęć stacjonarnych dla klas czwartych w zawodach: technik nawigator i technik mechanik okrętowy w dniu 19.11.2020 r.

  • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
  • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
  • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
  • Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
  • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
  • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
  • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom w Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu w związku z przeprowadzaniem konsultacji z uczniami w okresie tymczasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych w placówce

Scroll Up