Tag Archives: rekrutacja

Pomiar umundurowania

Pomiar umundurowania dla kandydatów do klas pierwszych odbędzie się w dniach:
• 6.07.2018 r. w godzinach 10.00 – 18.00,
• 7.07.2018 r. w godzinach 10.00 – 16.00,
• 8.07.2018 r. w godzinach 10.00 – 12.00.

Ostateczny termin potwierdzenia chęci nauki i spotkanie Rodziców i Uczniów klas pierwszych

Do 10 lipca 2018 r., do godz. 15.00 ostateczny termin potwierdzenia chęci nauki w naszej szkole, poprzez dostarczenie: oryginałów dokumentów (o ile przedtem załączone były tylko kopie), a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Zespół Szkół Morskich kształci w konkretnych zawodach, dlatego zgłoś się do szkoły po obowiązkowe skierowanie na bezpłatne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy w danym zawodzie.


Spotkanie Rodziców i Uczniów klas pierwszych

Uwaga uczniowie klas I w roku szkolnym 2018/2019: 31.08.2018 r. odbędzie się spotkanie Rodziców i Uczniów klas pierwszych z wychowawcami i nauczycielami:

  • godz. 12:00 – klasa I Logistyczna,
  • godz. 13:30 – klasa I Mechaniczna,
  • godz. 15:00 – klasa I Nawigacyjna

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 –3 września 2018 r.

Scroll Up