Tag Archives: rekrutacja

Technik elektroautomatyk

 

 

W Zespole Szkół Morskich pojawił się nowy kierunek! Od września naukę rozpocząć możecie w nowym zawodzie TECHNIK ELEKTROAUTOMATYK OKRĘTOWY.
Jeśli nie boisz się prądu, jeśli lubisz, gdy pracę wykonują za nas automaty, to jest to kierunek dla Ciebie!

W trakcie nauki zdobędziesz umiejętności pozwalające na podjęcie pracy jako elektroautomatyk na wszelkich jednostkach pływających: od niewielkich statków po wielkie kontenerowce, chemikaliowce czy promy pasażerskie.

Czekają na Ciebie zajęcia w nowoczesnych pracowniach, wyposażonych zgodnie z najwyższymi wymaganiami i standardami Ministerstwa Edukacji i Nauki, armatorów oraz rynku pracy. Wiedzę z ławki zweryfikujesz w czasie praktyk morskich np. w Polskiej Żegludze Bałtyckiej, Polskiej Żegludze Morskiej, CHIPOLBROK i innych armatorów.

Dołącz do Nas, a zdobędziesz zawód, w którym od lat brakuje rąk do pracy.

!!! DOŁĄCZ DO NAS JUŻ TERAZ !!!
Czekamy właśnie na Ciebie.

Uchwała nr 35/2022 Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy W Szczecinie z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy na terenie województwa zachodniopomorskiego

Poparcie przez Polską Żeglugę Morską inicjatywy utworzenia nowego zawodu szkolnictwa branżowego o wstępnej nazwie Technik Elektroautomatyk Okrętowy

Opinia Polskiej Żeglugi Bałtyckiej o utworzeniu nowego kierunku w zawodzie „Technik Elektroautomatyk Okrętowy”

Opinia Akademii Morskiej w Szczecinie na temat nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik elektroautomatyk okrętowy

Opinia Krajowej Izby Gospodarki Morskiej opinii ws. wystąpienia z wnioskiem do Ministra Edukacji o wprowadzenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego w grupie 315 Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa nowego zawodu szkolnictwa branżowego o roboczej nazwie Technik Elektroautomatyk Okrętowy o symbolu cyfrowym 315106 oraz utworzenie ram organizacyjno-prawnych

Uchwała nr 2 /2022 Rady ds. Dydaktycznych Wydziału Elektrycznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie o wydanie opinii na temat nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik elektroautomatyk okrętowy w Zespole Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu

Uchwała nr 4/2022 Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kołobrzegu z dnia 10.02.2022 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu dotyczącego utworzenia nowego kierunku kształcenia zawodowego – technik elektroautomatyk okrętowy (kod zawodu: 315106)

Poparcie Chińsko-Polskiego Towarzystwa Okrętowego „CHIPOLBROK” inicjatywy utworzenia nowego kierunku szkolnictwa zawodowego o wstępnej nazwie Technik Elektroautomatyk Okrętowy

Pomiar umundurowania

Pomiar umundurowania dla kandydatów do klas pierwszych odbędzie się w dniach:
• 6.07.2018 r. w godzinach 10.00 – 18.00,
• 7.07.2018 r. w godzinach 10.00 – 16.00,
• 8.07.2018 r. w godzinach 10.00 – 12.00.

Ostateczny termin potwierdzenia chęci nauki i spotkanie Rodziców i Uczniów klas pierwszych

Do 10 lipca 2018 r., do godz. 15.00 ostateczny termin potwierdzenia chęci nauki w naszej szkole, poprzez dostarczenie: oryginałów dokumentów (o ile przedtem załączone były tylko kopie), a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Zespół Szkół Morskich kształci w konkretnych zawodach, dlatego zgłoś się do szkoły po obowiązkowe skierowanie na bezpłatne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy w danym zawodzie.


Spotkanie Rodziców i Uczniów klas pierwszych

Uwaga uczniowie klas I w roku szkolnym 2018/2019: 31.08.2018 r. odbędzie się spotkanie Rodziców i Uczniów klas pierwszych z wychowawcami i nauczycielami:

  • godz. 12:00 – klasa I Logistyczna,
  • godz. 13:30 – klasa I Mechaniczna,
  • godz. 15:00 – klasa I Nawigacyjna

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 –3 września 2018 r.

Scroll Up