Wspomnienie

zaloba.gif   Non scholae sed vita discimus

                                     Seneka

bor_g

W s p o m n i e n i e

Św. p. Ludwik Smolarek urodził się 25 sierpnia 1931 roku pod Gnieznem. Naukę przerwał wybuch II wojny światowej. Po jej zakończeniu ukończył szkołę podstawową i podjął naukę w Liceum Pedagogicznym w Inowrocławiu. Wykształcenie pedagogiczne uzupełnił po latach w kołobrzeskim Studium Nauczycielskim.

Pracę pedagogiczną rozpoczął już w roku 1951, jeszcze przed ukończeniem 20 roku życia w Szkole Podstawowej w Starninie. Po odbyciu służby wojskowej w Marynarce Wojennej w Gdyni podjął pracę w Szkole Podstawowej w Drozdowie, w której przepracował 22 lata. Był tam nauczycielem, kierownikiem i dyrektorem. Pracował również w Szkole Podstawowej nr 1 w Kołobrzegu. Od 1977 roku na kolejnych 15 lat związał się z naszą szkołą. Był wychowawcą i kierownikiem internatu.  Polskiej szkole poświęcił 41 lat swojego życia.

Za zasługi dla oświaty został uhonorowany odznaką  Za zasługi w rozwoju Ziemi Koszalińskiej  oraz  Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Zmarł 15 lipca 2016r.

W naszej pamięci św. p. Ludwik Smolarek pozostanie jako człowiek wymagający wobec siebie i innych. Świat Pana Ludwika bez  względu na czas i miejsce był zawsze uporządkowany. Przestrzeganie prawa było dlań wartością najważniejszą.

Niech Ci ziemia lekką będzie. Requiescat in pace.

 

Absolwenci, Koleżanki i Koledzy z Zespołu Szkół Morskich

im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu

bor_d

Scroll Up