Podziękowania

       Z ostatnim dniem stycznia 2021 roku na emeryturę przeszedł Pan Zygmunt Figielek.  Serdecznie dziękujemy za 43 lata pracy zawodowej, a w szczególności za  ćwierćwiecze poświęcone naszej szkole. Dziękujemy za rzetelność i pracowitość. Za wielką troskę w organizacji i kierowaniu pracą warsztatów szkolnych przez ostatnie 15 lat. Na szczególne wyróżnienie zasługiwała zawsze troska o organizację praktyk morskich i współpraca z armatorami. Dziękujemy za profesjonalizm w kontaktach z administracją morską i wzorcowe sprawowanie funkcji Pełnomocnika Dyrektora w zakresie Konwencji STCW. W serdecznej pamięci mamy Pana  wkład w organizację Jubileuszu pięćdziesięciolecia naszej szkoły.

       Pamiętamy o latach pracy w Radzie Rodziców, jeszcze przed zatrudnieniem w naszej szkole,  w czasie kiedy Uczniami naszej szkoły były Pana dzieci.

       Dobrze, że człowiek ma pasje. Książki, pszczoły, ogród. Na długie więc lata spędzane na emeryturze życzymy,  pory na ich realizowanie – chwil z Pana ulubionymi powieściami historycznymi, czasu spędzanego w ogrodzie.

        Tylko krzepkiego zdrowia. Ludzkiej życzliwości. Radości z wnuków. Wielu podróży do syna za ocean. Dobra dla świata i od świata. Dziękujemy.

Scroll Up