Tag Archives: poprawki

Egzaminy poprawkowe – sierpień 2022 r.

25 sierpnia 2022r. Czwartek, GODZINA 9.00.  EGZAMIN PISEMNY Z MATEMATYKI  
P. J. Żbikowska    
P. K. Budzich    
P. M. Krais Pasikowska    
P. R. Szczurowski    
     
26 sierpnia 2022r. Piątek, godzina 9.00. EGZAMIN USTNY Z MATEMATYKI  
     
P. P. Sobiczewski    
P. K. Budzich    
P. M. Krais Pasikowska    
     
Uczniowie klas: 3Mb, 3Nb, 1N, 2N  
     
29 sierpnia 2022r. Poniedziałek, godzina 9.00.  EGZAMIN USTNY Z MATEMATYKI  
     
P. M. Wendorf-Rogaczewska    
P. K. Budzich    
P. M. Krais Pasikowska    
P. R. Szczurowski    
Uczniowie klas:  3Ma,3Na, 3Lb, 1L, 2L, 1M, 4M, 4L    
     
     
30 sierpnia 2022r. WTOREK, GODZINA 9.00.  EGZAMIN Z JEZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO  
 
     
Skład komisji:    
P. R. Grzesik Grzenicka    
P. H. Hyrcza Falkowska    
P.W. Pasikowski    
P. Katarzyna Kaczmaryk Abram    
P. W. Lorek    
     
30 sierpnia 2022r. WTOREK, GODZINA 9.00.  EGZAMIN z chemii, fizyki  
P. M. Wendorf Rogaczewska    
P. B. Janowska Sabara    
P. M. Kwas    
P. W. Skawiński    
     
30 sierpnia 2022r. WTOREK, GODZINA 9.00.  EGZAMIN z przedmiotów zawodowych- morskich  
     
P. Piotr Sobiczewski    
P. W. Szczepanek    
P. R. Skorupa    
P. A. Kościelny    
P. K. Czeladka    

Harmonogram egzaminów poprawkowych

Harmonogram egzaminów poprawkowych w Zespole Szkół Morskich w Kołobrzegu:

  • 26 sierpnia 2021 r. (czwartek) – godz. 9.00 – język angielski,
  • 26 sierpnia 2021 r. (czwartek) – godz. 9.00 –pracownia rysunku technicznego, eksploatacja siłowni okrętowych – symulator,
  • 26 sierpnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9.00 – nawigacja,
  • 25 sierpnia 2020 r. (środa) – godz. 9.00 – matematyka.

Harmonogram egzaminów poprawkowych

Harmonogram egzaminów poprawkowych w Zespole Szkół Morskich w Kołobrzegu:

24 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) – godz. 9.00 – język angielski,

24 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) – godz. 9.00 –elektrotechnika i elektronika okrętowa, pracownia rysunku technicznego, rysunek techniczny maszynowy, mechanika i wytrzymałość materiałów,

25 sierpnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9.00 – maszyny i urządzenia okrętowe, meteorologia i oceanografia.

Harmonogram egzaminów poprawkowych – sierpień 2019 r.

Harmonogram egzaminów poprawkowych w Zespole Szkół Morskich

Harmonogram egzaminów poprawkowych w Zespole Szkół Morskich

  • 27 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) – godz. 9.00 – matematyka – egzamin pisemny
  • 28 sierpnia 2018 r. (wtorek) – godz. 8.00 – matematyka – egzamin ustny
  • 29 sierpnia 2018 r. (środa) godz. 9. 00 – język niemiecki
  • 29 sierpnia 2018 r. (środa) – godz. 9.00 – język angielski
  • 29 sierpnia 2018 r. (środa) – godz. 8.00 – matematyka – egzamin ustny
  • 30 sierpnia 2018 r. (czwartek) – godz. 9.00 – nawigacja

Harmonogram maturalnych egzaminów poprawkowych

Egzamin poprawkowy matury odbędzie się w dniach:

EGZAMINY PISEMNE – 22.08.2017

j.polski – sala 101 – godz.9.00
1. Barbara Piątek – przewodnicząca zespołu
2. Danuta Skawińska
3. Elżbieta Kozber – ZSEH
4. Tomasz Bakalarek

Matematyka-sala 101 – godz.9.00
1. Barbara Piątek – przewodnicząca zespołu
2. Danuta Skawińska
3. Elżbieta Kozber – ZSEH
4. Tomasz Bakalarek

J.angielski- sala 102 – godz.9.00
1. Beata Hływa – przewodnicząca zespołu
2. Waldemar Skawiński
3. Joanna Zendran – ZSEH

na egzaminy pisemne proszę o przybycie do szkoły o godz.8.00

EGZAMINY USTNE-23.08.2017

j.niemiecki sala 102 godz.9.00
1. Hanna Hyrcza-Falkowska – przewodnicząca
2. Jolanta Zalewska-Walczyk – ZSEH
ZSEH – Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu

j.angielski sala 101 godz.9.00
1. Nahajowska Justyna
2. Wojciech Mączka

Nauczyciele oddelegowani do Zespołu Szkół Ekonomiczno- Hotelarskich w Kołobrzegu na egzamin maturalny w sesji poprawkowej:

22.08.2017,
godz.9.00 ZN- Iwona Boguszewicz
godz.9.00 ZN- j.angielski- – Małgorzata Grabek

23.08.2017,
godz.9.00 ZP- j.niemiecki- Katarzyna Kaczmaryk-Abram

Harmonogram egzaminów maturalnych w sesji poprawkowej

Egzamin poprawkowy matury odbędzie się w dniach:


EGZAMINY PISEMNE – 23.08.2016 r.

j. polski – sala 101 – godz.9.00

1. Barbara Piątek- przewodnicząca zespołu

2. Małgorzata Grabek

3. Monika Jabłonowska

4. Anna Walczak- ZSEH

Matematyka – sala 101 – godz. 9.00

1. Barbara Piątek – przewodnicząca zespołu

2. Małgorzata Grabek

3. Monika Jabłonowska

4. Anna Walczak- ZSEH

J.angielski – sala 102 – godz.9.00

1. Magdalena Wendorf-Rogaczewska- przewodnicząca zespołu

2. Tomasz Bakalarek

3. Wioleta Wojtaszek- ZSEH

J.angielski – sala – 103 godz.9.00

1. Beata Hływa-przewodnicząca zespołu

2. Gabriela Antos

3. Halina Stemplewska

na egzaminy pisemne proszę o przybycie do szkoły o godz. 8.00


EGZAMINY USTNE – 24.08.2016 r.

j. niemiecki – sala 102 – godz. 8.00

1. Katarzyna Kaczmaryk-Abram – przewodnicząca

2. Jolanta Zalewska-Walczyk-ZSEH

ZSEH- Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu

Nauczyciele oddelegowani do Zespołu Szkół Ekonomiczno- Hotelarskich w Kołobrzegu na egzamin maturalny w sesji poprawkowej:

23.08.2016 r. godz.9.00 – P.Danuta Skawińska, Michał Szmyt, Wojciech Broniecki.

24.08.2016 r. godz.9.00 – Elżbieta Puc, Aleksandra Djurić, Hanna Hyrcza-Falkowska.

Komunikat w sprawie egzaminów maturalnych w sesji „poprawkowej” – sierpień 2016

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że:

1.    Egzamin maturalny w sesji „poprawkowej” przeprowadzany jest tylko z przedmiotów obowiązkowych.

2.    Prawo przystąpienia do egzaminu „poprawkowego” w 2016 r. przysługuje:

       a) absolwentowi, który przystępował do egzaminu maturalnego w „nowej” formule w sytuacji, gdy na dzień 5 lipca ze wszystkich egzaminów obowiązkowych ma niezdany jeden (pisemny lub ustny), do tego egzaminu przystępował w maju/czerwcu bieżącego roku i egzamin ten nie był unieważniony oraz przystąpił do części pisemnej z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego, który także nie był unieważniony,

      b) absolwentowi, który przystępował do egzaminu maturalnego w „starej” formule w sytuacji, gdy na dzień 5 lipca ze wszystkich egzaminów obowiązkowych ma niezdany jeden (pisemny lub ustny), do tego egzaminu przystępował w maju/czerwcu bieżącego roku i egzamin ten nie był unieważniony.

3.    Zdający, który spełnia wymogi prawne i zamierza przystąpić do egzaminu „poprawkowego”, musi złożyć w terminie do dnia 12 lipca 2016 r. pisemne oświadczenie do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (dyrektora) w macierzystej szkole albo do OKE w Poznaniu, jeżeli deklarację wyboru przedmiotów na egzamin maturalny przeprowadzany w maju bieżącego roku składał bezpośrednio w OKE.

       Oświadczenie dla absolwentów przystępujących do egzaminu w „nowej” formule
(Załącznik 7a_N)   Druk do pobrania …

Oświadczenie dla absolwentów przystępujących do egzaminu w „starej” formule
(Załącznik 7b_S)   Druk do pobrania …

Harmonogram egzaminów poprawkowych w Zespole Szkół Morskich – sierpień 2016 r.

23 sierpnia 2016 r.  (wtorek) – godz. 9.00  – matematyka –  egzamin pisemny
Skład komisji: Przewodniczący –P. L. Pieczyński
P. L. Pieczyński
P. St Kowgan
P.K. Budzich
P. J. Markiewicz
P.  J. Żbikowska
P. M. Kreis-Pasikowska
24 sierpnia 2016 r.  (środa) – godz. 10.00  – matematyka –  egzamin ustny
Skład komisji: Przewodniczący –P. L. Pieczyński
P. J. Markiewicz
P. M. Kreis-Pasikowska
24 sierpnia 2016 r.  (środa) – godz. 8.00  – matematyka –  egzamin ustny
Skład komisji: Przewodniczący –P.J. Hudziak
P. K. Budzich
P. St Kowgan
P.  J. Żbikowska
24 sierpnia 2016 r.  (środa) – godz. 8.00  – okrętowe silniki tłokowe
Skład komisji: Przewodniczący –P. L. Pieczyński
P. A. Kościelny
P. P. Sobiczewski
25 sierpnia 2016 r.  (czwartek) – godz. 8.00  -maszyny i urządzenia okrętowe, rysunek techniczny maszynowy
Skład komisji: Przewodniczący –P. L. Pieczyński
P. A. Kościelny
P. P. Sobiczewski
25 sierpnia 2015 r. (czwartek) – godz. 12.00 –język niemiecki
Przewodniczący –P. J. Żbikowska
P. H. Hyrcza-Falkowska
P.  K. Kaczmaryk Abram
25 sierpnia 2016 r. (czwartek) – godz. 12.00-  biologia
Przewodniczący –P. J. Żbikowska
P. E. Stachowiak
P.  K. Kaczmaryk Abram
25 sierpnia 2016 r. (czwartek) – godz. 10.00 –astronawigacja, łączność morska oraz GMDSS
Przewodniczący –P. J. Żbikowska
P. J. Rygiel
P. Ł. Głodowski
25 sierpnia 2016 r. (czwartek) – godz. 8.00 – chemia
Przewodniczący –P. J. Żbikowska
P. K. Budzich
P. J. Hudziak
25 sierpnia 2016 r. (czwartek) – godz. 8.00 – fizyka
Przewodniczący –P. J. Żbikowska
P. A. Cybulska
P. J. Hudziak
25 sierpnia 2016 r. (czwartek) – godz. 10.00 – język angielski
Przewodniczący –P. J. Hudziak
P. A. Malinowski
P. R. Grzesik Grzenicka
 P.W. Pasikowski
26 sierpnia 2016 r. (piątek) godz. 8. 00 – termodynamika i chemia techniczna,
Przewodniczący –P. J. Żbikowska
P. A. Kościelny
P.  P. Sobiczewski
Scroll Up