Tag Archives: nowa jakość kształcenia zawodowego

„Nowa jakość kształcenia zawodowego” – harmonogram zajęć w czerwcu

Zarządzanie łańcuchem dostaw – czerwiec 2018 r.

„Nowa jakość kształcenia zawodowego” – harmonogram zajęć w maju

Technologie procesu transportowego – maj 2018 r.

Bezpieczny łańcuch dostaw – maj 2018 r.

„Nowa jakość kształcenia zawodowego” – harmonogram zajęć w kwietniu

Ubezpieczenia cargo – kwiecień 2018 r.

Zarządzanie łańcuchem dostaw – kwiecień 2018 r.

„Nowa jakość kształcenia zawodowego” – harmonogram zajęć w lutym

Ubezpieczenia cargo – luty 2018 r.

Zarządzanie firmą lotniczą i infrastruktura portów lotniczych – luty 2018 r.

„Nowa jakość kształcenia zawodowego” – harmonogram zajęć w lutym

Bezpieczny łańcuch dostaw – luty 2018 r.

„Nowa jakość kształcenia zawodowego” – harmonogram zajęć w lutym

Zarządzanie łańcuchem dostaw – luty 2018 r.

Technologie procesu transportowego – luty 2018 r.

Nowa jakość kształcenia zawodowego” – harmonogram zajęć w styczniu

Zarządzanie firma lotniczą – styczeń 2018 r.

„Nowa jakość kształcenia zawodowego” – harmonogramy zajęć w listopadzie

Bezpieczny łańcuch dostaw – listopad 2017 r.

Technologie procesu transportowego – listopad 2017 r.

Zarządzanie łańcuchem dostaw – listopad 2017 r.

„Nowa jakość kształcenia zawodowego” – harmonogram zajęć we wrześniu

Bezpieczny łańcuch dostaw – harmonogram zajęć

„Nowa jakość kształcenia zawodowego” – harmonogram zajęć w czerwcu

Bezpieczny łańcuch dostaw – harmonogram zajęć

Scroll Up