Tag Archives: dar życia

Krwiobus w ZSM

Fundacja Star of Life, Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, w dniu 24 listopada, zorganizowało akcję oddawania krwi w Mobilnym Punkcie Poboru. Jak podają organizatorzy, zarejestrowało się 47 krwiodawców, z czego 44 było w stanie oddać krew

Scroll Up