„Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0” w roku szkolnym 2022/2023

Nasza Szkoła dołączyła do programu certyfikacyjnego: „Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0” organizowanego przez Fundację: „Instytut Edukacji Pozytywnej”. Celem głównym programu jest promocja, a przede wszystkim profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz nauka jak dbać o dobrostan psychiczny.

W czasie trwania projektu angażuje się całą społeczność szkolną, tj. uczniów, kadrę pedagogiczną, a także rodziców, co wpływa na integrację i uczy wspólnej pomocy, a przede wszystkim uwrażliwia na drugiego człowieka – jego potrzeby, punkt widzenia, emocje i doświadczenia.

W tym roku Program składa się z dwóch modułów:
1. Komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji międzykulturowej oraz pracy z uczniami i uczennicami z doświadczeniem uchodźczym.
2. Rozwiązywanie konfliktów w środowisku szkolnym.

W związku z dołączeniem do projektu szkoła otrzymała tzw. „pakiet korzyści”, a w nim, m.in.: drukarkę firmy Epson, gotowe zestawy do pracy w grupach polskojęzycznych oraz ukraińskojęzycznych, pomoce biurowo-artystyczne i edukacyjne.


Koordynatorem projektu z ramienia szkoły jest pedagog szkolny – Pani Monika Jackowska

Scroll Up