Zadanie na październik 2021

Tematem przewodnim października była „Motywacja do nauki przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka, chemia) u uczniów i uczennic”. W związku z tym młodzież z trzech klas (3 LA, 1L, 1N) wypełniła ogólnopolską ankietę.

Dziękujemy zespołom klasowym oraz nauczycielowi informatyki Panu Radosławowi Froncali za zaangażowanie!

Scroll Up